Promotionele kansspelen

Het opstellen van spelvoorwaarden bij promotionele kansspelen

Het organiseren van promotionele kansspelen is voor ondernemers een goed middel om aandacht te vragen voor hun producten of diensten. Aanbieders van promotionele kansspelen moeten zich daarbij houden aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De gedragscode vindt u hier.

 Wat is een promotioneel kansspel?

Onder promotionele kansspelen wordt verstaan: het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Het moet dus gaan om een spel of prijsvraag waarbij de deelnemer geen invloed kan uitoefenen op zijn winstkansen en het lot dus bepaalt of hij in de prijzen valt. Het spel of de prijsvraag moet dan worden gehouden ter promotie van een product, dienst of een organisatie.

Wat zijn de voorwaarden voor het houden van een promotioneel kansspel?

De voorwaarden voor het houden van een promotioneel kansspel staan in de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

  • er mag aan de deelnemer geen inleg gevraagd worden (gratis deelname);
  • per product, dienst of organisatie mag maximaal één keer per jaar een promotioneel kansspel worden aangeboden;
  • een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard (maximale periode is één jaar) en mag maximaal 20 trekkingen bevatten;
  • aan een promotioneel kansspel mogen geen andere kosten verbonden zijn dan door de deelnemer daadwerkelijk gemaakte communicatiekosten (maximaal 45 eurocent);
  • er moeten algemene voorwaarden worden opgesteld en aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt;
  • het prijzenpakket mag maximaal 100.000 euro bedragen;
  • bij deelname door een minderjarige is de toestemming van een ouder noodzakelijk. Als het promotionele kansspel zich richt op minderjarigen moet de aanbieder bovendien zorgvuldig en terughoudend zijn en de prijzen afstemmen op de jeugdige doelgroep.

Het opstellen van spelvoorwaarden bij het promotioneel kansspel

Een van de verplichtingen bij het houden van een promotioneel kansspel is dat er duidelijke spelvoorwaarden zijn en dat die spelvoorwaarden aan de deelnemer bekend worden gemaakt. Het bekend maken van de spelvoorwaarden van het promotioneel kansspel kan schriftelijk maar ook digitaal door plaatsing op de website of toezending per e-mail. De spelvoorwaarden hebben als doel om de deelnemer te informeren over manier waarop het promotionele kansspel wordt uitgevoerd. De Gedragscode schrijft in artikel 7 exact voor wat er in de spelvoorwaarden dient te staan.

De hoogte van de prijzen

Kleine promotionele kansspelen mogen onbeperkt worden aangeboden. Bij kleine promotionele kansspelen gaat het om prijzen van maximaal € 4500,--. Er geldt bij kleine promotionele kansspelen geen beperking ten aanzien van het aantal keer dat het kansspel mag worden aangeboden. Die beperking is er wel bij promotionele kansspelen met prijzen boven de € 4.500,--. Ook geldt niet de beperking dat het promotionele kansspel tijdelijk van aard moet zijn en maximaal twintig trekkingen mag hebben.

Wanneer moet er Kansspelbelasting worden betaald?

Aanbieders van promotionele kansspelen dienen kansspelbelasting af te dragen indien het prijzen betreft van boven de € 449,– per spel. Dit geldt dus ook voor kleine promotionele kansspelen.

De Belastingdienst legt aan u de verplichting op een register bij te houden van de acties die u heeft gehouden en de prijzen die u heeft uitgekeerd. Het register dient u te bewaren bij de administratie voor het betreffende kansspel. Meer informatie over kansspelbelasting vindt u hier op de website van de Belastingdienst.

Tot slot

Promotionele acties kunnen een nuttig onderdeel zijn van uw marketingbeleid. Maar er zijn risico’s aan verbonden indien u de regels niet op juiste wijze naleeft. Het inwinnen van juridisch advies kan dan ook nuttig zijn voordat u een promotionele actie start. Wij kunnen u adviseren over alle aspecten van het organiseren van kansspelen. 

Gepubliceerd op: 6 november 2019 in Intellectueel Eigendomsrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Promotionele kansspelen
Delen:

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.