Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Waarom sport en mediation zo goed samengaan

Waarom sport en mediation zo goed samengaan

Sport is emotie en dus een voedingsbodem voor conflicten. Sterker, conflicten in de sport zijn onvermijdelijk. En omdat conflicten onvermijdelijk zijn, is ook de sportwereld gebaat bij een voorafgaand helder plan hoe met deze conflicten om te gaan.

Artikel Marc Delissen in het Tijdschrift Conflicthantering nummer 4, 2014


Leerling, Gezel... Meester

Leerling, Gezel... Meester

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal 11 juli 2014


Ook voor vakbondsleden vrije advocaatkeuze

Ook voor vakbondsleden vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt ook voor rechtsbijstand op basis van een vakbondslidmaatschap, zo oordeelde het Hof Den Haag in een recent arrest.


Nieuwe normbedragen per 1 juli 2014

Nieuwe normbedragen per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 gelden nieuwe normbedragen voor gezinsvorming en –hereniging.


Geen re-integratie, helemaal geen loon?

Geen re-integratie, helemaal geen loon?

Hoe om te gaan met een werknemer die niet meewerkt aan zijn eigen re-integratie? Mag de werkgever in dat geval het loon volledig stopzetten, of is de werkgever gehouden het loon, over het deel dat de werknemer nog arbeidsongeschikt is, door te betalen? Over deze vraag bestaat al enige tijd discussie in de literatuur. De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft hierover recentelijk een prejudiciƫle vraag gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. uitspraak gedaan (1).


Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Alleen de Eerste Kamer moest zich er nog over buigen, maar inmiddels is het zo ver: de Wet Werk en Zekerheid (33 818) is aangenomen. De motie van senator Backer (D66) is eveneens aangenomen, en dat betekent dat de wijzigingen, die zouden ingaan per 1 juli 2014, worden uitgesteld tot 1 januari 2015.


Sherlock Holmes

Sherlock Holmes

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal, 13 juni 2014


Petra Beishuizen vanavond bij 'Dit is de Dag' EO Radio1 over het LOVe verdrag

Petra Beishuizen vanavond bij 'Dit is de Dag' EO Radio1 over het LOVe verdrag

Vanavond, tussen 18.00 - 19.00 uur, vertelt Petra haar oplossing om een vechtscheiding te voorkomen 'Het LOVe-verdrag'


Advocaat van de Duivel

Advocaat van de Duivel

Column Michaël van Basten Batenburg, Den Haag Centraal, 16 mei 2014


De eKantonrechter

De eKantonrechter

In een razendsnel tempo raakt onze samenleving gedigitaliseerd. Dat geldt ook voor het recht. Niet alleen zijn de juridische bronnen steeds completer online te raadplegen, ook de rechtspraak doet een duit in het zakje, met de eKantonrechter.


Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

Met ingang van 1 april 2014 wordt het Ontslagbesluit aangepast. De toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verandert.


Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor?

Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor?

De wijzigingen van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op een rijtje.


Wetsvoorstel ’Werk en Zekerheid' aangenomen

Wetsvoorstel ’Werk en Zekerheid' aangenomen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 18 februari jl. het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ aangenomen met meerderheid van stemmen. Wel is er een aantal veranderingen in aangebracht. De belangrijkste aanpassing is dat de wijziging van de ketenbepaling een jaar is uitgesteld.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.