Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


2% overdrachtsbelasting ondanks eerder gebruik als schoolgebouw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een pand, dat eerder als schoolgebouw is gebruikt, toch onder het verlaagde 2% tarief overdrachtsbelasting voor woningen valt.


Ski lerares voor werkzaamheden in Oostenrijk toch premieplichtig in Nederland

Belanghebbende woont en werkt in Nederland. Voor een periode van drie maanden neemt zij na overleg met haar werkgever onbetaald verlof, zodat zij in Oostenrijk skilessen kan geven. Omdat zij gedurende een aantal maanden van 2009 werkzaamheden in het buitenland heeft verricht vraagt zij aan de Nederlandse belastingdienst om vrijstelling van premies volksverzekeringen.


Werknemersparticipaties; 1,2% of toch 52% inkomstenbelasting?

Een werknemersparticipatieregeling is veelal aantrekkelijk voor zowel werkgevers als werknemers, vanwege het feit dat er een sterk gemeenschappelijk belang bestaat bij positieve resultaten van de onderneming omdat zij meedelen in diezelfde resultaten.


Prenups: de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van prenuptial agreements

Het LOVe-verdrag van Petra Beishuizen is opgenomen in het boek Prenups van F. Schonewille en L.H.M. Zonnenberg


Nominatie 'Reservistenwerkgever 2014'

Delissen Martens stelt medewerkers in staat om naast hun werk binnen de advocatuur werkzaam te zijn als reservist bij Defensie.


Bezwaren tegen vermogensrendementsheffing

Er is veel te doen over de vermogensrendementsheffing van 1,2% in box 3 van de inkomstenbelasting.


Inwoner van België met Belgisch pensioen moet in Nederland premies betalen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een inwoner van België die een Belgisch pensioen ontvangt in Nederland premies volksverzekeringen (PVV) en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) is verschuldigd.


Tijdelijk verlaagd btw tarief op arbeidsloon in de bouw verlengd

Het tijdelijk verlaagde btw tarief van 6% voor het verbouwen en herstellen van woningen wordt verlengd tot 1 juli 2015.


Crisisheffing werkgevers volgens rechtbank (deels) in strijd met het EVRM

De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing over lonen van meer dan € 150.000 deels in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).


Verruiming van verhoogde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

In 2014 kan tot € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor de aanschaf van een woning. Nu het einde van deze faciliteit in zicht komt, is een verruiming bekend gemaakt voor woningen in aanbouw.


Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing

Als iemand 5% van de aandelen in een bv bezit en die aandelen verkoopt, leidt dat tot 25% aanmerkelijk belangheffing over de gerealiseerde verkoopwinst.


Driehoeksfusie leidt mogelijk tot aanmerkelijk belangheffing

Als iemand meer dan 5% van de aandelen in een nv of bv bezit, is sprake van een aanmerkelijk belang. Consequentie daarvan is dat dividend en verkoopwinst wordt belast tegen 25% aanmerkelijk belangheffing.


Schadevergoeding bij lange procedure

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een fiscale procedure langer dan twee jaren duurt, recht bestaat op een immateriële schadevergoeding voor de belastingplichtige.


Verhuisboedelvrijstelling en normale verblijfplaats

Als iemand vanuit een niet EU lidstaat naar Nederland emigreert, dan geldt als hoofdregel dat invoerrechten betaald moeten worden voor de diverse goederen die iemand meeneemt.


Nog geen zicht op hervorming dga-pensioen in eigen beheer

Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris van Financiën ook de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zo spoedig mogelijk de Kamer zal informeren over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer voor de dga.


SRA hekelt stemmingmakerij belastingontwijking dga's

Vorige maand stelde de PvdA belastingontwijking door BV-directeuren aan de kaak. Accountantsorganisatie SRA toont zich geïrriteerd over de oproep om er de belastingdienst op af te sturen. .

Ruud van den Dool, 4 december 2014 Account.nl


Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet

De belastingwet bepaalt dat de aangifte juist en zonder voorbehoud moet worden gedaan. Een onjuiste aangifte kan een (fiscale) boete opleveren.


Sinterklaas 2.0

Column Michaƫl van Basten Batenburg Den Haag Centraal 28 november 2014


Spreekuur voor ondernemers bij Delissen Martens

Bent u ondernemer en heeft u vragen die u zou willen voorleggen aan een advocaat? Bijvoorbeeld over het starten van een nieuwe activiteit? Of wilt u weten of uw contracten nog bij de tijd zijn? Uw onderneming heeft misschien een dagvaarding ontvangen of denkt u dat uw bedrijf zelf een gerechtelijke procedure moet starten. Heeft uw bedrijf schade geleden door toedoen van een derde en wilt u diegene aansprakelijk stellen voor de schade? Ook als u een second opinion wilt kunt u bij ons terecht.


Te nemen maatregelen in verband met wijziging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Mede vanwege de verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd, heeft de wetgever ook de fiscale mogelijkheden om belastingvrij pensioen op te bouwen beperkt. Op grond van de “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximerend pensioengevend inkomen” (Witteveenkader 2015) worden per 1 januari 2015 twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen, doorgevoerd.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.