Ik wil een familielid naar Nederland laten komen voor kort verblijf, maar de aanvraag om een visum is afgewezen

Een Schengen visum voor kort verblijf maakt het mogelijk om voor een periode van maximaal 90 dagen binnen het Schengengebied te verblijven, bijvoorbeeld voor toerisme of familiebezoek.

Om in aanmerking te komen voor een visum voor kort verblijf, moet volgens de Schengen regels aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Het doel van de reis moet voldoende zijn aangetoond
  2. De aanvrager van het visum moet aantonen dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf
  3. Er moet voldoende garantie aanwezig zijn dat de aanvrager tijdig zal terugkeren naar het land van herkomst of land van bestendig verblijf

Ad 1) Doel van de reis

Gaat het om een verblijf voor familiebezoek, dan moet de familieband worden aangetoond met officiële documenten zoals een familieboekje, geboorteaktes en bijvoorbeeld een huwelijksakte. Uit deze documenten moet duidelijk blijken wat de familierelatie is tussen de aanvrager van het visum en de persoon in Nederland die hem uitnodigt. Daarnaast is het raadzaam om het reisdoel nader toe te lichten met een brief, waarin wordt uitgelegd waarom de aanvrager naar Nederland wenst te komen (bijvoorbeeld in verband met een bruiloft of een bevalling). Dit kan eventueel nog nader worden onderbouwd met bewijsstukken.

Ad 2) Voldoende middelen van bestaan

De aanvrager van het visum moet beschikken over voldoende financiële middelen voor de reis van en naar en voor het verblijf in Nederland. De aanvrager kan zelf aantonen dat hij over voldoende financiële middelen middels een toereikend banksaldo op een eigen bankrekening in het buitenland. Het saldo wordt als toereikend beschouwd indien hierop een bedrag beschikbaar is van ten minste € 34 voor iedere dag van het gewenste verblijf in Nederland. Als alternatief of ter meerdere zekerheid is het mogelijk dat een derde persoon zich garant stelt voor de aanvrager van het visum. Dat kan door een ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking te ondertekenen. Is de garantsteller iemand anders dan het familielid bij wie de aanvrager in Nederland zal verblijven, dan wordt de verklaring logiesverstrekking ondertekend door de gastheer/gastvrouw in Nederland en de verklaring garantstelling door de persoon die financieel garant staat. Dit hoeft geen familielid te zijn. De garantsteller moet beschikken over een vast inkomen dat voldoende is. Hiervoor wordt in principe uitgegaan van het bruto wettelijk minimumloon.

Ad 3) Garantie voor tijdige terugkeer

Een garantstelling geeft onvoldoende garantie voor tijdige terugkeer naar het land van herkomst of bestendig verblijf. Om een dergelijke garantie aan te kunnen nemen, moet altijd sprake zijn van een zekere binding met het land van herkomst. Zo is sprake van een sociale binding met het land van herkomst als er een echtgenoot of minderjarig kind achterblijft in het buitenland. Van een economische binding is sprake in geval van een baan, een eigen bedrijf of een studie die in het buitenland wordt gevolgd. Er moet, met andere woorden, een goede reden zijn om terug te keren naar het land van herkomst of bestendig verblijf. Bij garantie voor tijdige terugkeer wordt ook gekeken naar eventuele eerdere binnenkomsten in het Schengengebied. Is de aanvrager steeds tijdig teruggekeerd, dan kan dat bijdragen aan een positieve beslissing op de visumaanvraag.

Indien een aanvraag om een visum voor kort verblijf wordt afgewezen, is dit meestal vanwege één of meerdere van de bovenvermelde redenen. Dit is niet altijd terecht. Het kan dan zinvol zijn om tegen de beslissing in bezwaar te gaan. Wel is het van belang om in bezwaar aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan. Een bezwaarprocedure heeft dan een goede kans van slagen. Wel duurt een bezwaarprocedure 10 tot 12 weken.

Vragen over Visa?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.