Nieuws

Nieuws

5 Vragen over arbeidsongeschiktheid

Ziektedossiers blijken vaak door zowel werkgever als werknemer als moeizame kwesties te worden bestempeld. Dit, terwijl in de meeste gevallen beide partijen toch het liefst zo snel mogelijk re-integreren.

Werkgevers, er komt een nieuwe Europese Privacy Verordening aan!

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacy Verordening (hierna: “AVG”) van toepassing. Als werkgever heeft u dus nog een aantal maanden om uw onderneming op orde te brengen. Met betrekking tot het niet naleven van de AVG staan strenge sancties. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever?

Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Evaluation of 30% facility

Dutch tax law contains a facility that enables an employer in The Netherlands to pay an incoming employee, working in The Netherlands, a tax free allowance of 30% of his or her gross salary, the so called “30% facility”. This facility enables Dutch employers to attract foreign employees to The Netherlands. The background of this tax facility is that expatriate employees have extra costs as a consequence of their migration to The Netherlands (extraterritorial costs) and that the employer may reimburse the employee these costs by means of a tax free allowance

Inval door BSA I The Software Alliance vaak na melding ex-werknemer

“Ex-werknemers zijn het grootste risico voor bedrijven die gebruikmaken van ongelicentieerde software. Van het totale aantal meldingen die BSA | The Software Alliance ontvangt van informanten, komt zestig procent van ex-werknemers van bedrijven die illegale software gebruiken. Het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien 25 procent van de informanten ervoor kiest anoniem te blijven. Van alle meldingen die BSA ontvangt, komt 85 procent van informanten die bedrijven rapporteren bij de BSA.” Aldus het persbericht van de BSA op 26 oktober 2015.

Uw concurrent kopieert uw website? Auteursrechtinbreuk?

Het is vrij eenvoudig een complete website van een ander te kopiëren. De html-code, teksten en afbeeldingen zijn doorgaans handmatig op te slaan. Er zijn ook programma’s te downloaden die het kopieerproces vergemakkelijken.

Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Nadat de Staatssecretaris van Financiën aanvankelijk had aangegeven de handhaving in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018, heeft de Staatssecretaris van Financiën nu te kennen gegeven de handhaving op te schorten tot 1 juli 2018.

[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

Per 1 juni 2017 versterkt Delissen Martens zijn team Ondernemingsrecht met een nieuwe senior advocaat: Mark Krul. Hij is afkomstig van WiseMen advocaten, waar hij de afgelopen 6 jaar werkzaam is geweest.

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Privacyverordening EU 2016/679 in werking. Wat zijn de gevolgen van deze verordening en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

Per 1 april 2017 versterkt Delissen Martens zijn sectie ondernemingsrecht met een nieuwe partner: René Willemsen. Hij is afkomstig van GMW Advocaten, waar hij de afgelopen 14 jaar werkzaam was als advocaat/partner.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 is met algemene stemmen de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen.

Vacature Paralegal Familierecht

Ter uitbreiding op onze sectie Familierecht zijn wij op zoek naar een paralegal die de ambitie heeft om door te groeien naar advocaat-stagiaire.

Pagina nummers

Linkedin Twitter