Nieuws

Nieuws

Opschorting handhaving DBA tot 1 juli 2018

Nadat de Staatssecretaris van Financiën aanvankelijk had aangegeven de handhaving in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018, heeft de Staatssecretaris van Financiën nu te kennen gegeven de handhaving op te schorten tot 1 juli 2018.

[PERSBERICHT] Versterking team Ondernemingsrecht

Per 1 juni 2017 versterkt Delissen Martens zijn team Ondernemingsrecht met een nieuwe senior advocaat: Mark Krul. Hij is afkomstig van WiseMen advocaten, waar hij de afgelopen 6 jaar werkzaam is geweest.

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Privacyverordening EU 2016/679 in werking. Wat zijn de gevolgen van deze verordening en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

[PERSBERICHT] René Willemsen partner bij Delissen Martens

Per 1 april 2017 versterkt Delissen Martens zijn sectie ondernemingsrecht met een nieuwe partner: René Willemsen. Hij is afkomstig van GMW Advocaten, waar hij de afgelopen 14 jaar werkzaam was als advocaat/partner.

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 is met algemene stemmen de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen.

Vacature Paralegal Familierecht

Ter uitbreiding op onze sectie Familierecht zijn wij op zoek naar een paralegal die de ambitie heeft om door te groeien naar advocaat-stagiaire.

De advocaat bij het politieverhoor. Actieve deelnemer of schaamlap voor echte rechtsbijstand?

1 maart 2017 Besluit inrichting en orde politieverhoor

Naar verwachting geldt per 1 maart 2017 voor de opsporingspraktijk het Besluit inrichting en orde politieverhoor (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-29.html). Tegelijk met het Besluit treden enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in werking. Met deze wetswijzigingen en dit besluit beoogt Minister van Justitie Blok invulling te geven aan Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement. Deze richtlijn beschrijft het recht van een verdachte op de aanwezigheid en deelname van zijn advocaat bij en aan het politieverhoor. De Hoge Raad had hier al een voorschot op genomen door eind 2015 te oordelen dat per 1 maart 2016 verhoorbijstand mogelijk moest zijn.

Beslag leggen op een bankrekening in de Europese Unie eenvoudiger vanaf 18 januari 2017

Volgens onderzoek van Atradius (april 2016) naar de betalingsmoraal van 3.000 bedrijven in 13 West-Europese landen (Betalingsbarometer) werd 88 procent van de Nederlandse bedrijven geconfronteerd met te late betalingen. 20 Procent van de ondernemers moest hierdoor betalingen aan hun eigen leveranciers noodgedwongen uitstellen. Dit was voor een vijfde van de bedrijven reden om in 2016 de betalingshistorie en het kredietrisico van klanten kritischer onder de loep te nemen.

[PERSBERICHT] Nieuwe partners bij Delissen Martens

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation heeft Sandra Verburgt, Jeroen Maas en Marina Verberkmoes-Cota met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot partner.

Holistisch Scheiden

De paradigma shift binnen ons rechtsstelsel vergt integratie van betere sociale vaardigheden in het rechtsproces.

Inzending Divorce Challenge 2016 van Petra Beishuizen

Richtbedragen scholing en vorming OR 2017

De SER heeft nieuwe richtbedragen voor OR-cursussen 2017 vastgesteld.

Indexering 2017

Alle vóór 1 januari 2017 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 2,1%, tenzij anders overeengekomen.

Pagina nummers

Linkedin Twitter