Nieuws

Nieuws

Brexit en de gevolgen voor u

Op 23 juni 2016 stemde de Britse bevolking in een referendum voor uittreding uit de Europese Unie. Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk officieel te kennen de EU te willen verlaten, de zogenaamde artikel 50-verklaring. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 29 maart 2019 geen onderdeel meer zal uitmaken van de EU. Wat betekent dit voor u?

Wat betekent dit voor u?

Bestuurders opgelet bij achterstallige pensioenpremies!

Wanneer een werkgever financieel niet langer in staat is om de aan een bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies af te dragen, dan kan dat onder omstandigheden leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds de bestuurder in privé kan aanspreken.

'Escape' om onder de werkingssfeer van verplichte pensioenfondsen uit te komen?

Het Hof ’s-Hertogenbosch deed onlangs uitspraak in een zaak waarin een pensioenfonds zich op het standpunt stelde dat een werkgever onder haar werkingssfeer viel. Uiteraard hoorde daar een forse claim bij aan 'achterstallige' pensioenpremies. Het pensioenfonds vist echter zowel bij de kantonrechter als bij het hof achter het net. Reden: een 'hiaat' in de verplichtstellingsbeschikking.

Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging dankzij arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez

Dankzij een recente ontwikkeling zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen.
Blog Jeroen Maas

Seminar 'Privacy: in 10 stappen compliant'

WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD
Op 25 mei 2018 moet u voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tijd dringt. De AVG legt organisaties nieuwe vergaande verplichtingen op bij het verwerken van persoonsgegevens en versterkt de rechten van degenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

[PERSBERICHT] Delissen Martens stelt interactieve modellen van Wolters Kluwer ter beschikking

Per 12 oktober 2017 stelt Delissen Martens in samenwerking met Wolters Kluwer kosteloos interactieve modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking.

Het arbeidsrecht opnieuw op de schop!

Op 10 oktober 2017 presenteerde Rutte III na een recordaantal dagen onderhandelen het nieuwe regeerakkoord. Een kleine twee jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zal het arbeidsrecht opnieuw worden gewijzigd.

De voetbaltackle buitenspel gezet door de strafrechter?

Op 21 augustus 2017 is een amateurvoetballer door het hof Den Haag tot een taakstraf van honderd uur veroordeeld voor mishandeling. Daarnaast moet hij de schade van bijna 9.000 euro vergoeden. Deze mishandeling bestond uit het tackelen van een tegenstander waardoor deze een dubbele beenbreuk opliep. In diverse media werd - onder meer door advocaten - daarop de vraag opgeworpen of deze uitspraak verstrekkende gevolgen zou hebben voor het (amateur)voetbal.

Hendrik Sytema geeft op SportKnowHowXL antwoord.

Seminar 'Juridische actualiteiten rondom de DGA'

De ontwikkelingen in het recht volgen elkaar snel op. Klanten van een accountant/fiscalist, úw klanten, hebben daar ook mee te maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid van de bestuurder bij een dividenduitkering? En de statutair directeur, hoe is zijn positie als de aandeelhouder niet met hem verder wil?

[VACATURE] Paralegal Civiel recht/ Bestuursrecht (32 uur)

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een parttime paralegal Civiel recht met interesse in Bestuursrecht.

Hoe zit het ook al weer met de goodwill/klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst?

Regelmatig krijgen wij de vraag gesteld wat de rechten van een agent zijn bij het eindigen van een agentuurovereenkomst. Een van de rechten betreft het recht van de agent op een klantenvergoeding, ook wel goodwillvergoeding genoemd. Het recht op deze vergoeding is Europees geregeld.

Aanbieder van computerspel maakt inbreuk op portretrecht oud-voetballer

De personages in computerspellen zijn in veel gevallen zeer realistisch en bijna niet meer van echt te onderscheiden. Als een personage lijkt op een bekend persoon kan dit een inbreuk op het portretrecht van deze persoon opleveren. Recentelijk oordeelde de rechter dat het gebruik van de skin “Striker Lucian” in het computerspel League of Legends inbreuk maakte op het portretrecht van een bekende oud-voetballer.

Weblog Mark Krul

Pagina nummers

Linkedin Twitter