Conclusie zelfdoding onjuist in zaak Talitha

Conclusie zelfdoding onjuist in zaak Talitha

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland had niet mogen concluderen dat de 25-jarige Talitha uit Amsterdam in 2013 ‘zelfmoord’ heeft gepleegd. Dat heeft de hoofdofficier geschreven in een brief aan de familie.

Het OM heeft de familie van de jonge vrouw excuses aangeboden omdat eerder door de behandelend officier van justitie wel was geconcludeerd dat het ‘zelfmoord’ moest zijn geweest. Maar volgens de hoofdofficier is daar geen bewijs voor.

De spijtbetuiging volgt op een zeer omvangrijke klacht van advocaat Sébas Diekstra. Volgens Diekstra heeft de politie vanaf het allereerste moment gespot met alle regels omtrent zorgvuldig feitenonderzoek. Politie en justitie gingen van meet af aan uit van zelfdoding en stonden niet open voor andere scenario’s. Het lichaam van de vrouw werd in 2013 overreden door een trein in Heerhugowaard, terwijl ze roerloos op het spoor lag. Het is onduidelijk hoe zij daar terecht is gekomen.

Volgens Diekstra is er mede doordat er geen sporen veilig zijn gesteld door de politie, nog altijd geen duidelijkheid over de toedracht. Ook is nog steeds niet duidelijk of er iemand bij de dood van Talitha betrokken was.

Door de familie wordt nu met inschakeling van externe deskundigen zelf nader onderzoek verricht naar de toedracht.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Sébas Diekstra via diekstra@delissenmartens.nl of T +31 70 311 54 11.


Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Linkedin Twitter