Persbericht 'Versterking team belastingrecht bij Delissen Martens'

Persbericht 'Versterking team belastingrecht bij Delissen Martens'

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation heeft haar sectie belastingrecht versterkt met dr. R.P. (Ruud) van den Dool en mr. S. (Sebastian) van der Hoeven. Ruud werkt of counsel voor Delissen Martens. Sebastian van der Hoeven is werkzaam als advocaat en belastingadviseur bij Delissen Martens.

Ruud van den Dool is in 1991 zijn actieve loopbaan begonnen bij het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al geruime tijd is hij adviseur van de directeur-grootaandeelhouder, de ondernemer en nationaal en internationaal opererende ondernemingen, maar ondersteunt ook hun accountants en belastingadviseurs. Hij adviseert over bedrijfsopvolging, herstructurering, sanering van ondernemingen, management buy-out’s, de juridische vormgeving van de ondernemingsstructuur en aangiften. Hij doceert en schrijft ook veel over deze en aanverwante onderwerpen. Met zijn brede kennis en ervaring op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook over internationaal belastingrecht is hij in staat om waardevol en praktisch te adviseren, toegespitst op de directeur-grootaandeelhouder. Adviezen die optimaal aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt en in samenspraak met andere adviseurs en deskundigen worden opgesteld en geïmplementeerd.  

Sebastian van der Hoeven heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is hij als belastingadviseur werkzaam geweest bij Van den Dool & Partners Belastingadviseurs te Rotterdam. Zijn praktijk heeft hij thans voortgezet bij Delissen Martens. Als advocaat en belastingadviseur richt Sebastian zich op de directeur-grootaandeelhouder en zijn/haar onderneming en familiebedrijven. Daarbij houdt Sebastian zich onder meer bezig met fusies en overnames, herstructureringen, management buy-in’s en buy-out’s en bedrijfsopvolging. De omzetbelasting heeft zijn bijzondere belangstelling. Daarnaast verleent hij regelmatig rechtsbijstand aan cliënten bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in belastingzaken.

Met de komst van Ruud van den Dool en Sebastian van der Hoeven wordt de sectie belastingrecht aanzienlijk versterkt en stelt het Delissen Martens nog beter in staat haar cliënten te adviseren, second opinions te verstrekken en waar nodig voor hen te procederen in belastingrechtelijke kwesties.   

www.delissenmartens.nl

       @delissenmartens

----------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie niet voor publicatie:

 

 

Voor meer informatie:

 

Marc Delissen, advocaat/managing partner

Delissen Martens

advocaten belastingadviseurs mediation

T +31 (0)70 3115411

mdelissen@delissenmartens.nl

 

Linkedin Twitter