Aansprakelijkheidsrecht

Adviseren en procederen bij aansprakelijkheid van ondernemingen, bestuurders en producten

Als ondernemer neemt u risico’s. Om die risico’s te beperken stelt u contracten op. Van klein naar zeer omvangrijk. Uw zorg is dat uw rechten in ieder geval duidelijk zijn geformuleerd en dat u zich bewust bent van uw plichten. Een contract is vaak het enige houvast op het moment dat er discussie ontstaat met uw contractpartner. Wij zorgen voor dat sterke houvast, zodat ondernemen niet kan uitmonden in ongewenste aansprakelijkheden. Want dat is onwenselijk. Onze advocaten adviseren en procederen op het gebied van:

  • aansprakelijkheid van ondernemingen;
  • beoordeling van contracten;
  • beroepsaansprakelijkheid;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • letselschade;
  • productaansprakelijkheid.

Contactpersoon: Olivier van Hardenbroek 

Linkedin Twitter