Bestuursrecht

Bestuursrechtspecialisten met proceservaring

Elk geschil tussen burger en overheid, of dit nu de gemeente, de provincie of het rijk is, valt onder de werking van het Bestuursrecht. Delissen Martens beschikt over bestuursrechtspecialisten die niet alleen over veel proceservaring beschikken, maar tevens advies verlenen gedurende het bestuursrechtelijk voortraject, opdat conflicten zoveel mogelijk worden vermeden. Het advies betreft algemene vraagstukken van Bestuursrecht, zorgvuldige besluitvorming en openbaarheid van bestuur.

De bestuursrechtadvocaten van Delissen Martens beschikken over specialistische kennis op het gebied van:

  • ambtenarenrecht;
  • sociaal zekerheidsrecht;
  • hinderrecht;
  • subsidierecht;
  • migratierecht.

Contactpersoon: Michaël van Basten Batenburg

Linkedin Twitter