Cassatie

Cassatiespecialisten op het gebied van civiel recht, familierecht, strafrecht en belastingrecht

De Hoge Raad behandelt, als hoogste rechtscollege, rechtzaken in cassatie. Het gaat dan om civiele zaken, strafzaken en fiscale zaken. De Hoge Raad beoordeelt of in de voorafgaande procedures het recht op de juiste wijze is toegepast en of het proces volgens de regels heeft plaatsgevonden. Deze beoordeling wijkt wezenlijk af van procedures gevoerd bij de Rechtbank en/of het Gerechtshof, waarvoor specialistische kennis is vereist.

De cassatieadvocaten van Delissen Martens beschikken over die specialistische kennis met name op het gebied van:

  • agrarisch recht;
  • arbeidsrecht;
  • belastingrecht;
  • familierecht;
  • strafrecht;
  • huurrecht en Vastgoedrecht;
  • verbintenissenrecht;
  • vermogensrecht.

Voor meer informatie www.cassatieadvocaat.eu

Contactpersoon: Michaël van Basten Batenburg

Linkedin Twitter