Intellectueel Eigendomsrecht

Advocaten Intellectueel Eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht is het rechtsgebied dat uw creatieve inspanningen beschermt. Het is een verzamelbegrip dat een aantal rechten omvat, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, databankenrecht en modelrecht. Deze rechten zien op de bescherming van specifieke zaken, zoals software, teksten of de naam van uw product of dienst. Uw knowhow en bedrijfsgeheimen dient u op andere wijzen te beschermen.      

Bescherming intellectueel eigendom

Wij adviseren onze cliënten over alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht en de bescherming van know-how en bedrijfsgeheimen.

Zo helpen wij onze cliënten onder andere door:

  • het opstellen van contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingscontracten (NDA’s) en licentie- en exploitatieovereenkomsten;
  • het opstellen van clausules over intellectuele eigendomsrechten in arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
  • het adviseren en - indien nodig - procederen over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
  • het uitvoeren van een due-dilligence ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten bij verkoop van een onderneming;
  • het adviseren over het (online) gebruik van domeinnamen, merken en handelsnamen;
  • het (her)structureren van intellectuele eigendomsrechten en binnen een concern.

Contactpersonen: Mark Krul en Olivier van Hardenbroek

Linkedin Twitter