Internationaal Familierecht

Specialistische kennis op het gebied van internationaal familierecht

Bijna een half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa. Eenzelfde aantal buitenlanders, uit andere lidstaten van de Europese Unie, woont in Nederland. De laatste jaren zijn met name veel mensen uit onze buurlanden Duitsland, België en Groot-Brittannië in Nederland komen wonen. Deze internationale trend heeft ook gevolgen voor relaties. Steeds meer Nederlanders hebben een buitenlandse partner. Maar ook huwelijken van in Nederland wonende buitenlandse echtelieden kunnen in Nederland op een echtscheiding uitlopen.

Delissen Martens is gevestigd in Den Haag, bekend als “Legal Capital of the World”. Den Haag trekt veel verschillende nationaliteiten aan, mede als gevolg van de vele internationale organisaties en bedrijven die hier gevestigd zijn. Delissen Martens heeft veel ervaring op het gebied van internationaal familierecht.

Ons kantoor heeft niet alleen de expertise in huis om u te begeleiden in het juridische labyrint van het internationale familierecht. Wij hebben ook wereldwijde connecties met andere kantoren en familierechtspecialisten. Sandra Verburgt adviseert haar buitenlandse collega’s met regelmaat over Nederlands familierechtelijke onderwerpen. In Engeland en de Verenigde Staten van Amerika heeft zij ook als deskundige geadviseerd in gerechtelijke procedures.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Onafhankelijk advies over huwelijkse voorwaarden en ouderschapsplannen (met name van belang als u in een Angelsaksisch land woont of voorneemt daar in het huwelijk te treden)
  • Advisering van uw buitenlandse advocaat op het gebied van Nederlands familierecht
  • Internationale echtscheidingen (dit kunnen zowel echtscheidingen in Nederland met een internationaal karakter zijn of “cross border” echtscheidingen, waarbij in meerdere landen geprocedeerd wordt)
  • Geschillen over internationale verhuizingen
  • Geschillen over internationale omgangsregelingen en zorgregelingen
  • Internationale alimentatiegeschillen en advies over de inning en executie van alimentatie
  • Geschillen over de verdeling en afwikkeling van huwelijksvermogen
  • Adoptie
  • Afstammingskwesties
  • Mediation

Contactpersoon: Sandra Verburgt

 

Sandra werkt op bovenstaande terreinen nauw samen met migratiespecialist Jeroen Maas en belastingadviseur Ivo Janssens. Door deze geïntegreerde multidisciplinaire aanpak weet u zich verzekerd van een advies op maat dat uit meerdere invalshoeken is belicht.

Linkedin Twitter