Pensioenrecht

Pensioenrecht advocaat voor duidelijk advies en een praktische aanpak

Zodra het over pensioenen gaat haken veel werkgevers en werknemers af. Pensioen wordt als ingewikkeld ervaren en daarom is men er bij voorkeur liever (nog) niet mee bezig. Ook gaan veel werkgevers en werknemers er ten onrechte vanuit dat 'het wel (goed) geregeld zal zijn'. Pensioenrecht is daarmee vaak een ondergeschoven kindje, terwijl de belangen juist enorm kunnen zijn. Of het nu gaat om het regelen van de pensioenen bij een fusie of overname of (de afwikkeling van) pensioen bij ontslag, het inwinnen van deskundig advies op dit terrein kan zowel veel geld besparen (voor u als werkgever) als veel geld opleveren (voor u als werknemer). Voor duidelijk advies en een praktische aanpak als het om pensioen gaat bent u bij ons aan het juiste adres.

Met welke onderwerpen binnen het pensioenrecht kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen of hebben?

  • Wijzigingen in de pensioenregeling

  • Uitvoeringsovereenkomsten

  • Werkingssfeergeschillen

  • Waardeoverdracht

  • Medezeggenschap en pensioen

  • Fusie en overname

  • Pensioenpremies

  • Flexibiliseringsmogelijkheden

Linkedin Twitter