Tuchtrecht

Advocaten Tuchtrecht

Juridisch advies bij klachten

De advocaten van Delissen Martens verlenen rechtsbijstand aan professionele dienstverleners in tuchtzaken. Daarbij kan het gaan om verweer in tuchtzaken van advocaten, notarissen, accountants of gerechtsdeurwaarder. Wij staan soms ook aan de andere kant en verlenen rechtsbijstand aan benadeelde cliënten die een klacht tegen een professional indienen. Een klacht gaat veelal vooraf aan een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een gegronde klacht kan bijdragen aan de onderbouwing van een tekortkoming of van onrechtmatig handelen. Delissen Martens is een full-service kantoor. De combinatie en samenwerking met de advocaten die aansprakelijkheidszaken behandelen, of financiële zaken,  draagt bij aan een voortvarende en effectieve behandeling van uw zaak.

Verzekeringsgeschil, toezichtvraagstuk, letselschade en WWFT

Naast de rechtsbijstand in civiele-, tucht- of strafzaken waar beroepsoefenaren bij betrokken raken, buigen we ons ook over verzekeringstechnische geschillen en adviezen, toezichtvraagstukken (WWFT), of letselschade. Een bijzonderheid is dat een aantal van de aan de sectie tuchtrecht van Delissen Martens verbonden advocaten ook zelf als toezichthouder actief zijn of zijn geweest.

Contactpersoon: Carene van Vliet

Advocaten

 

Notarissen

 

Gerechtsdeurwaarders

 

Linkedin Twitter