Verbintenissenrecht

Het Verbintenissenrecht regelt de rechtsverhouding tussen partijen

Het Verbintenissenrecht regelt de (rechts)verhouding tussen partijen. Dit kan zijn een verhouding die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst, maar ook bijvoorbeeld die uit een onrechtmatige daad.

Op verbintenisrechtelijk gebied adviseren en procederen we ten aanzien van:

  • consumentenrecht;
  • burenrecht;
  • koop/verkoop;
  • geldleningen;
  • schadevergoedingsacties.

Contactpersoon: Marc Delissen

Linkedin Twitter