2% overdrachtsbelasting ondanks eerder gebruik als schoolgebouw

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een pand, dat eerder als schoolgebouw is gebruikt, toch onder het verlaagde 2% tarief overdrachtsbelasting voor woningen valt. Het gaat om vier woningen die gedurende een periode van ruim 12 jaar als schoolgebouw zijn gebruikt. Daartoe zijn de nodige aanpassingen gedaan, zoals het aanbrengen van een corridor om de woningen met elkaar in verbinding te brengen en de bouw van een gymzaal. De panden  hebben nadien, in afwachting van verkoop, twee jaar leeg gestaan. Belanghebbende verkoopt op enig moment twee panden aan twee particulieren, die deze panden ook als woning in gebruik nemen. De rechtbank merkt de panden aan als ‘woning’ omdat zij naar hun aard zijn bestemd voor bewoning en reeds twee jaar niet meer als schoolgebouw in gebruik zijn. Dat de corridor en de gymzaal ten tijde van de levering nog niet waren afgebroken acht de rechtbank niet van belang. De inspecteur gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Met belangstelling wachten wij het oordeel van het hof af. 

 

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 23 december 2014
2% overdrachtsbelasting ondanks eerder gebruik als schoolgebouw
Delen: