Belangrijke informatie

Rechtsvorm

Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs B.V.  is een Besloten Vennootschap.
KvK nummer 27318862
BTW nummer NL8195.34.365.B01

Adres

Sportlaan 40
2566 LB  DEN HAAG
Postbus 18598
2502 EN  DEN HAAG
T +31 70 311 54 11
F +31 70 311 54 12
info@delissenmartens.nl

Samenwerkingsverband

Delissen Martens Advocaten heeft een samenwerkingsverband met Ruud van den Dool (RPD Fiscaal  B.V.), Jan van Zuuren en René Willemsen. Ruud van den Dool, Jan van Zuuren en René Willemsen verrichten hun werkzaamheden voor eigen rekening en risico met dien verstande dat hun werkzaamheden gedekt worden onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Delissen Martens, alleen voor de werkzaamheden die uit naam van Delissen Martens worden verricht.

Beroepsorganisatie

Alle advocaten van Delissen Martens zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en volgen de beroepsregels en gedragscodes van deze organisatie. De regels en codes zijn op te vragen via de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaten en Of Counsel van Delissen Martens hebben een beroeps aansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren aan de hand van een wettig legitimatiebewijs of uittreksel Kamer van Koophandel. De Verordening op de Advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn van toepassing. 

Klachten- en Geschillenregeling 

Delissen Martens kent een kantoorklachtenregeling