Ga direct naar de inhoud.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Wet arbeidsmarkt in balans: nieuwe ketenregeling 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Deze wet heeft onmiddellijke werking. De Wab beoogt flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken. Daardoor worden werkgevers geprikkeld om werknemers eerder een vaste baan te geven. In dat kader wordt ook de ketenregeling gewijzigd.


Het verstikkend effect van de PAS-uitspraak: wie betaalt de rekening?

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State zit Nederland op slot. Vergunningstrajecten liggen stil, door diverse ruimtelijke plannen is een streep gezet. In deze bijdrage gaat Janina Hamann nader in op deze uitspraak, de gevolgen en mogelijke oplossingen voor ondernemers.   


Inloopspreekuur op de Dag van de Scheiding

Tijdens de Dag van de Scheiding op vrijdag 13 september kan iedereen, tussen 9.00 - 17.00 uur,  vrijblijvend binnen lopen bij Delissen Martens voor meer informatie en adviezen over scheiden met kinderen. 


Hoge Raad erkent fiscale eenheid omzetbelasting tussen Onderwijsinstelling en 'eigen' schoonmaak B.V. waardoor lagere btw last voor Onderwijsinstelling ontstaat

Hoge Raad erkent, in twee arresten op 5 juli 2019, fiscale eenheid tussen een Onderwijsinstelling en eigen B.V. Het opzetten van een dergelijke structuur kan ook voordelig zijn voor andere ondernemingen en organisaties, die vrijgestelde prestaties verrichten.

In deze blog bespreekt Ivo Janssens de arresten van de Hoge Raad.


Betere bescherming van bedrijfsgeheimen/know how door de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt bedrijven de mogelijkheid op te treden tegen anderen die ongeoorloofd gebruik maken van hun bedrijfsgeheimen, ook in het geval een geheimhoudingsovereenkomst/non-disclosure agreement aanwezig is.

Blog Mark Krul


Het inzagerecht onder de AVG nader belicht

Iedereen heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens. Dat recht houdt concreet in dat een persoon aan iedere organisatie die persoonsgegevens van hem verwerkt een overzicht kan vragen van de soort persoonsgegevens die worden verwerkt.   

Blog Mark Krul


Waarom een advocaat voor een MVV-aanvraag?

Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning ten behoeve van gezinshereniging is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Desalniettemin kan het raadzaam zijn om de aanvraag door een advocaat te laten voorbereiden en in te dienen. In zijn blog gaat Jeroen Maas nader in op de voordelen van professionele begeleiding door een advocaat.


Makelaar aansprakelijk voor vermelden onjuiste woonoppervlakte in brochure

Vera Balvers over een recente uitspraak van het hof Den Haag.


Who wants to live forever? Digitale nalatenschap

Maken sociale media accounts, zoals Facebook of LinkedIn, deel uit van de nalatenschap? Volgens de Duitse Hoge Raad wel. Maar hoe zit het met de privacy van de overledene? Janina Hamann legt de uitspraak nader toe in haar blog over digitale nalatenschap.


Het retentierecht van verhuurders bij huurachterstanden

Mag de verhuurder bij een huurachterstand de sloten van het gehuurde vervangen en de spullen van de huurder onder zich houden?

Vincent Verhulst legt het uit in zijn blog over het retentierecht van verhuurders.


Seminar 'Aansprakelijkheid voor accountants en belastingadviseurs'

Olivier van Hardenbroek en Renske Teppema bespreken tijdens een seminar van twee uur de zorgplicht van de accountant en de belastingadviseur en hoe te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig wordt.


Non-conformiteit van een recreatiewoning?

Vera Balvers over een recente uitspraak van het hof Den Haag.


Seminar 'De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans'

Welke gevolgen heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor uw dagelijkse bedrijfsvoering op HR gebied? 
Op 14 mei 2019 praten Robbert Delissen en Merienke Zwaan u bij over de WAB en andere actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht.


Is er sprake van onbehoorlijk bestuur indien de Ontvanger niet bij voorrang wordt voldaan?

Over de in de kop van dit bericht gestelde vraag heeft de Hoge Raad zich recent weer moeten uitlaten, nadat zij in diezelfde casus al eerder een oordeel had moeten vellen over de aansprakelijkheid van een bestuurder van een gefailleerde vennootschap.


Gedeeld auteursrecht op software: maak een exit regeling

Het komt regelmatig voor dat partijen samenwerken bij het ontwikkelen van software en afspreken dat zij samen eigenaar van de software zullen zijn. Partijen vergeten nog wel eens dat als beide partijen auteursrechthebbende zijn, zij niet zonder de ander beslissingen kunnen nemen over aangelegenheden met betrekking tot de software. Maak goede afspraken voor het geval de samenwerking eindigt!
Blog Mark Krul


Seminar 'Verborgen gebreken'

Vochtplekken, lekkage, asbest: wie is aansprakelijk?

Op 16 mei zullen Marc Delissen en Vera Balvers makelaars bijpraten over de gebrekenregeling aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.


Gebruik camerabeelden in ontslagzaak toegestaan

In een uitspraak van 6 maart 2019 oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Limburg dat camerabeelden waarop een stelende werknemer te zien was, gebruikt mochten worden als bewijs. 
Mark Krul schreef een blog over de uitspraak.


Het concept-wetsvoorstel personenvennootschappen 2019: gelukkig geen oude wijn in nieuwe zakken

De vorige poging strandde in 2011. Nu ligt er een nieuw voorstel dat op 21 februari 2019 online ter consultatie bekend werd gemaakt. De insteek is nu: hoe maken we de regeling praktischer en transparanter? De wetgever lijkt in die opzet te zijn geslaagd.


Drie procedures om vertrek van één of meer aandeelhouders af te dwingen

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de ooit zo goede verhoudingen tussen aandeelhouders verstoord raken. In de meeste gevallen kan de onderlinge verhouding worden hersteld door middel van een goed gesprek, het maken van nadere afspraken en/of met behulp van mediation.  Soms zijn de verhoudingen echter zo verstoord dat het functioneren van de vennootschap in gevaar komt en de enige oplossing het vertrek is van één of meer van de aandeelhouders.


Een vingerscan als prikklok is niet toegestaan. Maar wat mag de werkgever dan wel?

De prikklok waarbij een kartonnen prikkaart door een apparaat wordt gehaald zal je nergens meer tegenkomen. Die zijn vervangen door tijdregistratiesystemen die in de jaren ’90 hun intrede hebben gedaan. Een vingerscan als prikklok is niet toegestaan. Maar wat mag de werkgever dan wel?


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.