Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat wij onszelf continu ontwikkelen. Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Door kennis uit te wisselen tussen praktijkgebieden ontstaat waardevolle onderlinge kruisbestuiving en interactie.  Daarmee versterken we elkaar en vullen we elkaar aan. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel


Van diepslaper naar slapend rijk? De Xella- uitspraak en de AOW’er

arbeidsrecht advocaat den haag

Sinds 8 november 2019 is in het arbeidsrecht bekend dat werkgevers de plicht hebben om, als een werknemer daarom verzoekt, een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen, zodat die werknemer een transitievergoeding kan krijgen. Op die datum deed de Hoge Raad namelijk uitspraak in de Xella-zaak. De Hoge Raad heeft met die – baanbrekende – uitspraak spijtig genoeg geen einde gemaakt aan de lange discussie over het onderwerp van de zogenaamde ‘slapers’. In 2022 leidden de vragen die naar aanleiding van de uitspraak waren gerezen tot een drietal rechterlijke beslissingen, die gelukkig meer duidelijkheid hebben gegeven over de omvang van de groep ‘slapers’ die op grond van de Xella-uitspraak een transitievergoeding kan krijgen. Die groep blijkt een stuk groter dan gedacht. Ook zogenaamde ‘diepslapers’ en ‘semi-diepslapers’ blijken in aanmerking te komen. Werknemers die bij een andere werkgever aan de slag zijn gegaan, of met pensioen zijn, hebben nu dus uitzicht op een dergelijke vergoeding. Hierna wordt verder verkend hoever de horizon reikt, en welke groepen (ex-) werknemers in aanmerking komen voor de Xella-vergoeding. Ook zal worden stilgestaan bij enkele aspecten van deze specifieke problematiek die vooral voor rechtshulpverleners van belang is.


Zwijgen of spreken

militairrecht advocaat den haag

De krijgsmacht moet onder alle omstandigheden inzetbaar zijn. Vanwege deze taakstelling is Defensie een bijzondere werkgever en de militair geen gewone werknemer. Aan de militair worden verplichtingen opgelegd en eisen gesteld die afwijken van de regels geldend voor andere ambtenaren. Zo kan van een militair worden gevraagd het uiterlijk aan te passen aan de werkzaamheden en onder uiteenlopende (levensgevaarlijke) omstandigheden te werken in gebieden over de hele wereld.


Wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: de vaart zit erin!

wet transparantie turboliquidatie

Er is wetgeving met betrekking tot turboliquidatie op komst. De definitieve wet is er nog niet maar de Tweede Kamer heeft op 16 februari 2023 daartoe wel een belangrijke stap gezet door het wetsvoorstel "Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie" aan te nemen. Wat gaat er veranderen als dat voorstel ongeschonden de Eerste Kamer doorkomt?


Wwft: EU hoog-risicolandenlijst 2023 gepubliceerd

Wwft hoog risico landen 2023

Uw Wwft-risicobeleid kan weer aangepast worden. Lees er meer over in dit blogartikel.

 


Partnerbegrip voor erfbelasting en schenkbelasting bij samenwonende broer en zus

Erfbelasting en schenkbelasting

De wet op de erfbelasting kent voor de partner van de erflater een hoge vrijstelling (voor 2023 bedraagt deze € 680.645,-) en hetgeen de partners verkrijgen krachtens erfrecht dan wel een schenking is belast tegen het tarief voor tariefgroep I (10%/20%).


Boete voor gemeente Tilburg en NedTrain vanwege blootstelling van personeel aan chroom-6

Boete Chroom 6 |letselschade advocaat

De rechtbank Rotterdam heeft op 1 februari 2023 geoordeeld dat zowel de gemeente Tilburg als de NS-dochter NedTrain ieder een boete van € 250.000,- moeten betalen omdat zij bijstandsgerechtigden en medewerkers die (oude) treinstellen moesten opknappen aan de gevaarlijke stof chroom-6 hebben blootgesteld.


Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid komt (deels) te vervallen

Digitaal vergaderen

Let op, vanaf 1 februari vervalt een deel van de Tijdelijke wet COVID-19 en daarmee onder andere de mogelijkheid om digitaal te vergaderen! 


Is de handelsnaam van uw onderneming (nog) beschermd?

bescherming handelsnaam

Een handelsnaam moet feitelijk gebruikt worden alvorens de bescherming van het handelsnaamrecht kan worden ingeroepen. De enkele registratie van de handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is in dat kader onvoldoende.


Ouderlijk gezag bij verhuizingen naar het buitenland

Ouderlijk gezag bij verhuizingen naar het buitenland

Vrijwel iedere ouder wil graag betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van zijn kind. De vraag of een ouder daadwerkelijk het gezag over zijn kind heeft, kan eenvoudig beantwoord worden als het een uitsluitend nationale kwestie betreft.


Belangrijke ontwikkelingen voor veteranen over het Militair Invaliditeitspensioen (MIP)

Militaire invaliditeitspensioen

Een grote groep veteranen heeft als gevolg van uitzendingen letsel oplopen. Soms is dat lichamelijk letsel, soms mentaal (vaak PTSS) en soms een combinatie daarvan.


Aanneming van werk: het nut van de omzettingsverklaring

Aanneming van werk: het nut van de omzettingsverklaring

Het komt helaas met enige regelmaat voor: er is vol enthousiasme een overeenkomst gesloten met een aannemer voor de realisatie van de dakopbouw, de aanbouw, de nieuwe badkamer of keuken. Het verheugen op het eindresultaat is daarmee begonnen. Maar wat nu als de aannemer maar half werkt levert of op enig moment simpelweg niet meer komt opdagen en nergens meer op reageert?


Verduurzaming voor VvE’s

Verduurzaming voor VvE’s

Met de hoge energieprijzen is verduurzaming een “hot item”. Ook voor VvE’s. Want een betere isolatie of het hebben zonnepanelen kan behoorlijk schelen in de kosten.  VvE’s lopen hierbij alleen wel tegen verschillende praktische en juridische problemen aan. Dit leek mij een goede reden om wat punten van aandacht op te schrijven.


Vanaf 1 januari 2023 gaan erkenning en ouderlijk gezag hand in hand

familierecht

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder indien zij hun kind erkennen.


Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?

Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?

Vanaf 1 januari 2023 dient ieder kantoorpand in Nederland minimaal een energielabel C te hebben. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De helft van de kantoren voldoet echter op dit moment nog niet aan deze wettelijke verplichting!


Twee conclusie regel toch niet zo strak? HR 22 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1758

Procesrecht

De procedure in hoger beroep wordt beheerst door de twee conclusie regel (artikel 347 Rv): alle stellingen moeten worden aangevoerd in de memorie van grieven danwel de memorie van antwoord.


Algemene voorwaarden en bekendheidsuitzondering: maakt het uit hoe de wederpartij bekend raakte met de voorwaarden?

terhandstellingsplicht

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het relevant is hoe de kennis van algemene voorwaarden bij de wederpartij is ontstaan. Alexandra Kievit bespreekt het arrest en gaat daarbij in op de terhandstellingsplicht van algemene voorwaarden en de bekendheidsuitzondering daarop.


Indexering 2023

Indexering 2023

Ieder jaar worden partner- en kinderalimentatie bijdragen op grond van de wet verhoogd met een jaarlijks bekend te maken percentage, de zogenoemde wettelijke indexering, tenzij anders overeengekomen.


Mogelijkheden en aandachtspunten bij een proeftijdbeding

Proeftijdbeding

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer is het mogelijk om een proeftijd overeen te komen. Maar let op: als de proeftijd niet aan de voorwaarden voldoet, is de gehele proeftijd ongeldig!


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Goed personeel vinden en vervolgens behouden, is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Als de geschikte kandidaat er is, gebeurt het nog wel eens dat de afspraken niet goed of niet op tijd worden vastgelegd. Dit kan later vervelende (financiële) gevolgen hebben.

 


Checklist deponeren jaarstukken: wie? wat? hoe? wanneer?

Checklist deponeren jaarstukken: wie? wat? hoe? wanneer?

Over de deponeringspicht is al veel geschreven en gezegd. De Kamer van Koophandel bijvoorbeeld verstrekt er via haar website informatie over. Iets nieuws daarover melden is eigenlijk niet mogelijk. Wel leek het ons handig, zeker nu we het einde van het jaar naderen, om een en ander nog eens compact op een rijtje te zetten: wie heeft een deponeringsplicht, hoe luidt die precies en wat houdt die in, en wanneer moet er aan zijn voldaan. Hier de bevindingen:


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.