Innovatiebox blijft (vooralsnog) bestaan

Ter stimulering en behoud van innovatie in Nederland kent de Nederlandse vennootschapsbelasting een aantal aantrekkelijke faciliteiten voor winsten die voortkomen uit innovatie. Bedrijven die de innovatiebox toepassen, betalen effectief 5% vennootschapsbelasting over winsten die voortkomen uit innovatie, tegenover het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 20/25%. De innovatiebox gebruiken, levert derhalve mogelijk een groot voordeel op. 

OESO- en G20-landen

In reactie op Kamervragen laat Staatssecretaris van Financiën (mede namens de Minister van Economische Zaken) weten dat het afschaffen van de innovatiebox geen onderwerp van gesprek is bij de besprekingen met de OESO- en G20-landen. De besprekingen zouden dienen ter voorkoming van misbruik van regimes zoals de innovatiebox, niet de afschaffing daarvan. Enige ophef is ontstaan toen enige weken terug een nieuwsbericht verscheen, waarin stond dat het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de verwachting hebben uitgesproken dat er tijdens de besprekingen met de OESO- en G20-landen een akkoord zou worden bereikt over de aanpak van fiscaal gunstige regimes zoals de innovatiebox.  

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of bent u opzoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Ivo Janssen of bezoek onze website www.delissenmartens.nl.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 23 december 2014 in
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Innovatiebox blijft (vooralsnog) bestaan
Delen: