Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum in heel Europa dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de AVG ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de privacyregels houden. De AVG kent een aantal verschillen ten opzichte van de huidige Wbp en is op onderdelen strenger. U dient zich dus gedegen voor te bereiden op de inwerkingtreding van de AVG.

De beoordeling, of de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG plaatsvindt, is specialistenwerk. Voorspeld wordt dat er een run ontstaat op privacy- en compliance specialisten. Daarom is het zaak om tijdig actie te ondernemen.

Onze Privacy Scan

Als u de privacy risico’s van uw organisatie of van een project snel in beeld wilt hebben, dan kunt u door ons een Privacy Scan laten uitvoeren. Wij brengen op een gestructureerde en heldere manier in kaart wat de privacy risico’s binnen uw organisatie of project zijn, en op welke wijze u hiermee dient om te gaan. 

De Privacy Scan is vooral gericht op het in kaart brengen van risico’s op privacy gebied. Het vormt een startpunt voor het doorvoeren van maatregelen. De Privacy Scan kan aanleiding zijn voor een meer omvangrijk onderzoek, zoals de Privacy Impact Assessment (PIA).

Voor meer informatie over onze Privacy Scan of het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment, neemt u contact op met Robbert Delissen.

 

Dit nieuwsbericht is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 6 juli 2017 in Privacyrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Maak ruim vóór 25 mei 2018 tijd voor een privacy audit
Delen: