Opgelet! Vervallen forfaitaire aftrek van de kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen ouders die kinderalimentatie betalen geen aftrek meer toepassen ter zake van de door hen betaalde kinderalimentatie. Met deze wetswijziging worden ook ouders getroffen die reeds kinderalimentatie betalen.

Huidige regeling: Buitengewone lasten kinderalimentatie en kosten omgangsregeling (aftrek per jaar)

Leeftijd kind  2011  2012  2013  2014
0 t/m 5 jaar  € 1160    € 1180  € 1180   €   820
6 t/m 11 jaar  € 1400    € 1420  € 1420  € 1000
12 t/m 17 jaar  € 1640  € 1660   € 1660    € 1160

 

Bij een kind van 18 tot en met 21 jaar bestaat alleen recht op aftrek als voor dat kind:

  • geen recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de AKW én
  • het kind geen studiefinanciering (WSF) krijgt of een met studiefinanciering vergelijkbare regeling!

Bovenstaande forfaitaire aftrek  komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen.

Mijn uitgaven zijn minder  dan € 136,00 per kind per maand, wat moet ik doen?

Indien de totale uitgaven voor uw kind minder dan € 408,00 per kwartaal (2014) bedragen, heeft u geen recht  op fiscale aftrek van kinderalimentatie. Voor u verandert er in 2015 niets.

Mijn uitgaven zijn meer dan € 136,00 per kind per maand, wat moet ik doen?

Laat het echtscheidingsconvenant door uw advocaat nakijken. Wellicht is er ruimte de kinderalimentatie aan te passen. In de meeste gevallen zal in het echtscheidingsconvenant echter geen rekening gehouden zijn met het wegvallen van de fiscale aftrek. Ook als de rechter destijds de kinderalimentatie heeft vastgesteld, zal in de hoogte van de kinderalimentatie rekening zijn gehouden met fiscaal voordeel. Dit fiscaal voordeel heeft u niet meer met ingang van 1 januari 2015. U bent dan afhankelijk van de bereidheid van uw ex partner om de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen. Dit kan in onderling overleg met bijstand van een  advocaat of mediator. Als dat niet mogelijk is en de huidige alimentatie is vastgesteld op basis van uw maximale draagkracht, dan zult u naar de rechter moeten om de kinderalimentatie te laten wijzigen. Wij kunnen u hierover nader adviseren.

Betaal uw achterstallige kinderalimentatie op tijd! 

Ouders die de kinderalimentatie nog niet hebben betaald doen er verstandig aan dit uiterlijk op 31 december 2014 te doen. Schuldig gebleven kinderalimentatie dat pas in 2015 wordt betaald kan namelijk niet meer in aftrek worden gebracht in de inkomstenbelasting voor het jaar 2014.

Het tijdstip waarop de kinderalimentatie voor aftrek in aanmerking komt hangt af van het moment waarop deze betaald, verrekend, aan uw ex partner ter beschikking gesteld of rentedragend is geworden.

Ik ontvang kinderalimentatie, verandert er iets?

Voor ouders die kinderalimentatie ontvangen van hun ex partner verandert er niets. De ontvangen kinderalimentatie is ook in 2015 onbelast in de inkomstenbelasting.

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Sandra Verburgt of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

 

Gepubliceerd op: 24 oktober 2014
Opgelet! Vervallen forfaitaire aftrek van de kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015
Delen: