Prenups: de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van prenuptial agreements

Het LOVe-verdrag van Petra Beishuizen is opgenomen in het boek Prenups van F. Schonewille en L.H.M. Zonnenberg

Mensen die willen gaan samenleven of trouwen realiseren zich over het algemeen onvoldoende dat het belangrijk is om met elkaar een goede huwelijksovereenkomst te sluiten. Voor hen is het van groot belang dat zij in samenspraak met een legal mediator (advocaat of notaris) tot goede en evenwichtige afspraken komen op basis van hun wederzijdse belangen. De inhoud moet passen bij ieder van de beide partners en voor hen gezamenlijk een uitstekende start van hun huwelijk of samenwoning betekenen.

Als een samenlevingsovereenkomst of een akte van huwelijkse voorwaarden via de weg van Prenups wordt gesloten, dan weten mensen die gaan samenleven of trouwen waar zij aan toe zijn. De mediator bespreekt met de partners wat hun verwachting is van hun huwelijk of samenleven. Hij of zij wijst de partners op de belangrijke aspecten die moeten worden geregeld en helpt de partners daarover inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen. Op die wijze ontstaat duidelijkheid en worden conflicten tijdens en na het samenleven of huwelijk voorkomen. Die aanpak vergroot de kans dat mensen het samen wél redden. Het resultaat is een huwelijksovereenkomst die elke keer geheel is toegesneden op het huwelijk of de samenwoning van de specifi eke partners.

In dit boek behandelen Nederlandse specialisten de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van deze ‘prenuptial agreements’, kort gezegd: Prenups.

Gepubliceerd op: 19 december 2014
Prenups: de juridische, fiscale, zakelijke en menselijke aspecten van prenuptial agreements
Delen: