Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid komt (deels) te vervallen

In het kader van de coronacrisis is op 24 april 2020 de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Deze wet heeft een aantal tijdelijke voorzieningen getroffen in verband met de uitbraak van Covid-19.

Zo biedt de wet rechtspersonen de mogelijkheid aandeelhoudersvergaderingen (of ledenvergaderingen) via een livestream te houden en kan het bestuur van de rechtspersoon bepaalde wettelijke termijnen (zoals die voor het opmaken van de jaarrekening) eigenhandig met 5 maanden verlengen.

Recent is echter aangekondigd dat de meeste voorzieningen uit de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid per 1 februari 2023 komen te vervallen. Dit betreft alle vennootschapsrechtelijke voorzieningen uit de wet. Hiermee vervalt dus de mogelijkheid van volledig digitaal vergaderen en komt de bevoegdheid om (maximaal) 5 maanden uitstel te geven voor het opmaken van de jaarrekening weer toe aan de aandeelhoudersvergadering in plaats van aan het bestuur.

Een nieuwe wettelijke regeling die digitaal vergaderen mogelijk maakt zit er echter wel aan te komen. Er zal een conceptwetsvoorstel opgemaakt worden, dat vermoedelijk voor eind 2023 in consultatie zal worden gebracht.

Gepubliceerd op: 2 februari 2023 in
Vragen?
Neem contact op met Isabelle (I.J.) Bos
Digitaal vergaderen
Delen: