‘Uitgezonden militairen altijd psychisch onderzoeken voor ontslag'

Zowel bij eervol als oneervol ontslag moeten militairen naast lichamelijk, ook psychisch onderzoek krijgen. Zo pleit Mr Sébas Diekstra, militair advocaat bij Delissen Martens woensdag 5 november 2014 in de Volkskrant. Een dergelijk psychisch onderzoek zou nodig zijn omdat de oorzaak van het ontslag vaak ligt in psychische problemen die ontstaan zijn na de uitzending naar oorlogsgebied.

‘Als je een militair ontslaat, moet je altijd onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor psychische trauma’s.’ Als uit de controle blijkt dat dit het geval is, moet eerst worden onderzocht of er een verband is met de gepleegde strafbare feiten, voordat defensie mag overgaan tot ontslag, aldus Diekstra. Volgens hem zien militairen psychische problemen niet zelf in, of ze durven ze uit schaamte niet te melden.

Psychisch onderzoek

Naast de wettelijk verplichte lichamelijke screening bij elk ontslag - zowel eervol als oneervol - is volgens de advocaat zo'n psychisch onderzoek nodig omdat betrokkenen vaak zelf niet inzien of erkennen dat ze psychische problemen hebben of die uit schaamte niet durven te melden.

De Nationale Ombudsman, die sinds juni tevens Veteranenombudsman is, heeft al vastgesteld dat het niet tijdig ontdekken van psychische problemen soms tegen een militair wordt gebruikt. Hem wordt dan verweten dat hij een 'zorgmijder' is, waardoor hij zijn ontslag niet kan aanvechten.

 

Lees hier het artikel in de Volkskrant van 5 november 2014

Gepubliceerd op: 6 november 2014 in
‘Uitgezonden militairen altijd psychisch onderzoeken voor ontslag'
Delen: