5 actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht die je als ondernemer niet mag missen

In de afgelopen periode zijn er niet alleen interessante uitspraken op het gebied van pensioenrecht verschenen: ook daarbuiten volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Een overzicht van de meest opvallende actualiteiten.

 1. Pensioenfonds ABP ziet mogelijkheden om ‘kortingen’ van het pensioen te voorkomen
  Voor de waardering van de pensioenverplichtingen moet volgens bestuursvoorzitter Corien Wortmann niet alleen naar de rekenrente, maar ook veel meer naar het beleggingsrendement worden gekeken. De beleggingen doen het namelijk heel goed. Het vermogen van ABP is verdubbeld, maar toch dreigen kortingen.

 2. Klaas Knot (DNB) riep daarentegen pensioenfondsen op snel over te gaan tot het ‘korten’ van pensioenaanspraken.
  De rekening kan niet doorgeschoven worden naar jongere generaties.

  Aandachtspunt: de kans op kortingen neemt steeds verder toe. Werkgevers staan hier in principe buiten, tenzij er in het verleden (contractuele) toezeggingen zijn gedaan aan werknemers. 

 3. Ondernemingen met een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar, kunnen rekenen op ‘miljardenschade’ als het pensioenakkoord in huidige vorm doorgaat 
  Oudere werknemers bouwen met een gelijke premie, minder pensioen op. Het omslagpunt lijkt volgens berekeningen al rond de 35-jaar te liggen. Verzekeraars hebben geen buffers om te kunnen compenseren. De kans is om die reden groot dat werknemers de werkgever hierop zullen gaan aanspreken.

 4. Op 17 september 2019 was het Prinsjesdag. De troonrede wist alleen te melden dat ‘de uitvoering’ van het pensioenakkoord van juni 2019 nog ‘dit parlementaire jaar’ zal starten. De hiervoor geformeerde ‘stuurgroep’ staat voor een zware opgave. 

 5. De ECB heeft de rente op 12 september 2019 nog verder verlaagd
  Dat is slecht nieuws voor de pensioenen! De dekkingsgraden van pensioenfondsen komen hierdoor nog verder onder druk te staan. Een lagere rente betekent, dat pensioenfondsen vandaag de dag meer geld in kas moeten hebben om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Gepubliceerd op: 14 oktober 2019 in Pensioenrecht
5 actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht die je als ondernemer niet mag missen
Delen: