Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Omdat je als MKB’er of startende ondernemer niet altijd een HR-afdeling hebt die de arbeidsrechtelijke mogelijkheden en risico’s kent, geeft Jeroen Hofland de komende periode in een serie korte blogs praktische tips die van pas komen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. 

Hier deel 1: 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

Eén van de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden is of iemand een tijdelijk contract, of gelijk een vast contract krijgt. Vaak wordt begonnen met een tijdelijk contract en wordt daarna besloten of iemand voor onbepaalde tijd mag blijven.

Enkele voordelen van een tijdelijk (bepaalde tijd) contract zijn:

  • Je hebt tijd om een beeld te vormen van de werknemer, zonder dat je meteen aan die werknemer vast zit;
  • Als iemand niet goed functioneert of niet in het team past, kun je simpelweg beslissen het contract niet te verlengen (let hierbij wel op de “aanzegverplichting”: de plicht om je werknemer op tijd te laten weten of wel of niet wordt verlengd. Meer informatie hierover volgt in een aparte blog in deze serie);
  • Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid hoef je het loon maar tot de einddatum door te betalen (bij een vast contract moet je bij ziekte 104 weken loon doorbetalen).

Er zijn echter ook goede redenen om iemand wél gelijk een vast (onbepaalde tijd) contract te geven:

  • Je kunt een langere proeftijd overeenkomen (tot maximaal twee maanden). Binnen die proeftijd kun je de arbeidsovereenkomst zelfs elke dag zonder reden beëindigen. Later in deze serie wordt verder ingezoomd op de proeftijd;
  • Je betaalt een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Dit scheelt al snel € 100,- premie per werknemer per maand);

Kortom: voor beide opties is wat te zeggen. Belangrijk is wel om niet zomaar een keuze te maken, maar de hiervoor genoemde voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

De komende weken ga ik verder in op de aandachtspunten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst. De volgende keer wordt ingezoomd op de mogelijkheden en aandachtspunten bij het opnemen van een proeftijdbeding.  

Vragen? Stuur Jeroen Hofland een bericht!

 

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022 in Arbeidsovereenkomst
Vragen?
Neem contact op met Jeroen (J.J.) Hofland
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?
Delen: