Betaalde goodwill voor de uitkoop van een maat/firmant. Direct aftrekbaar van de winst?

Bij maatschappen en firma’s zal op enig moment iemand uittreden. Pensionering, maar ook verschil van inzicht kunnen de reden zijn. De uittredende firmant krijgt dan de waarde van zijn aandeel uitgekeerd. Afhankelijk van de omstandigheden kan die direct worden betaald of in termijnen. Soms wordt ook meer of minder betaald. Meer als men iemand graag weg wil hebben of minder als iemand de maatschap of firma schade heeft berokkend. Voor de voortzettende maten of firmanten is dan de vraag of zij de uitkoopsom direct in een keer kunnen aftrekken van hun winst. Dat speelt vooral bij het bedrag dat zij voor goodwill betalen.

Goodwill, wat is het?

Goodwill is de waarde van de toekomstige winst en heeft dus betrekking op voordelen in de toekomst. Daardoor kan goodwill in de regel niet worden afgetrokken, maar alleen gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst worden afgeschreven. Echter wanneer een maat of firmant juist is uitgekocht om verdere toekomstige verliezen te voorkomen, is er geen band met de toekomst. Het is juist een uitgave in het bedrijfsbelang en om die reden is die direct aftrekbaar. Omdat de uitkoopsom vaak ook betrekking heeft op bijvoorbeeld activa, is het verstandig de uitkoopsom duidelijk te splitsen in welke bedrag waarvoor is bedoeld.

Of het overigens voordelig is de uitkoopsom direct af te trekken, is sterk afhankelijk van de fiscale positie (bijvoorbeeld het belastingtarief nu en het toekomstig belastingtarief) van de achterliggende maten of firmanten. Als die al een verlies heeft, is een nog groter verlies weinig aantrekkelijk. Dan heeft afschrijven wellicht de voorkeur. Als er genoeg winst is, zou directe aftrek een directe belastingbesparing opleveren. Kortom, het uitkopen van een medefirmant of maat roept diverse vragen op met betrekking tot de fiscale behandeling van de uitkoopsom en de verwerking daarvan. Maar uiteraard speelt er nog veel meer, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheden voor bestaande schulden: wordt de uittreder daarvoor gevrijwaard etc. Als u vragen heeft over uw eigen positie als firmant of maat, neem dan contact met ons op.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 9 januari 2015 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Betaalde goodwill voor de uitkoop van een maat/firmant. Direct aftrekbaar van de winst?
Delen: