Bezwaren tegen vermogensrendementsheffing

Er is veel te doen over de vermogensrendementsheffing van 1,2% in box 3 van de inkomstenbelasting. Het percentage van 1,2% komt voort uit een bij wet bepaald fictief rendement van 4% over het vermogen, tegen 30% heffing. Ongeacht of het werkelijk rendement negatief, neutraal, hoog of laag is geweest, het rendement wordt gesteld op 4%. De belastingheffing in box 3 bedraagt bij een werkelijk rendement van 1% (bijvoorbeeld door sparen) in feite 120%. Dat is zo’n hoog effectief tarief, dat wordt aangenomen dat in dergelijke gevallen de box 3 heffing in strijd is met het Europese recht.

Naar aanleiding van duizenden bezwaarschriften tegen het fictieve rendement van de vermogensrendementsheffing zijn er Kamervragen gesteld over de mogelijkheid om ingediende bezwaren aan te houden totdat de rechter, via een proefprocedure, heeft geoordeeld over de aanvaardbaarheid van de vermogensrendementsheffing. Dat blijkt niet mogelijk vanwege de diversiteit aan gronden waarop de bezwaarschriften zijn gebaseerd. Daarnaast wordt in veel bezwaren gesteld dat de vermogensrendementsheffing een individuele excessieve last veroorzaakt, een stelling die vraagt om een individuele beoordeling. Om bezwaren aan te houden in afwachting van een rechterlijke uitspraak is vereist dat er sprake moet zijn van een rechtsvraag waarin de individuele omstandigheden van belanghebbenden geen rol spelen. De Staatssecretaris van Financiën geeft aan dat de Belastingdienst in de gevallen waarbij de mogelijkheid zich ervoor leent wel probeert om tot afspraken te komen om ingediende bezwaren aan te houden. Als u wilt weten of in uw geval de box 3 heffing misschien in strijd is met het Europese recht kunt u contact met ons opnemen.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Bezwaren tegen vermogensrendementsheffing
Delen: