De WHOA: een middel ter voorkoming van faillissement

Over de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is voor en na de inwerkingtreding per 1 januari 2021 al veel geschreven. Ook bij Delissen Martens hebben we er in diverse artikelen en webinars aandacht in besteed. Na een wat voorzichtig begin heeft de WHOA zich inmiddels een vaste plek verworven waar het de mogelijkheden voor ondernemers in zwaar weer betreft.

Wat kan de WHOA u bieden?

Kort gezegd geeft deze wet de mogelijkheid voor een onderneming om buiten faillissement, door middel van een door de rechtbank goedgekeurd schuldenakkoord, tot liquidatie van de onderneming te komen dan wel een reorganisatie ervan door te voeren. Voor sommige ondernemers zal het de laatste strohalm zijn. Het is zaak om tijdig met de voorbereidingen van zo'n akkoord te beginnen, zeker nu de Belastingdienst met zijn 'Tijdelijke instructie saneringen' (vooralsnog van kracht tot 30 september 2023). Juridische en financiële expertise is daarbij onmisbaar.

Stappenplan

Op de website van de Kamer van Koophandel is een stappenplan gepubliceerd waaruit volgt hoe een onderneming moet handelen om tot een schuldenakkoord te komen. U kunt dat plan via deze link bekijken. Dat stappenplan volgt chronologisch het hele WHOA-traject.

Met het starten van het WHOA-traject is het ook mogelijk om de rechtbank te vragen een afkoelingsperiode voor schuldeisers af te kondigen. Daarbij is ook mogelijk om opheffing van gelegde beslagen te vragen. Dat geeft ondernemers de ruimte om in (relatieve) rust het WHOA-traject vorm te geven. Dergelijke verzoeken aan de rechtbank gaan vooraf aan het indienen van een akkoord en verhogen de kans van slagen ervan.

Vragen?

Overweegt u om een WHOA-procedure te beginnen en zoekt u daarbij begeleiding? Of hebt u als schuldeiser te maken met een debiteur die een WHOA-aanvrage heeft ingediend en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem gerust contact op met René Willemsen of Rik Buitenhuis van ons WHOA-team.

Gepubliceerd op: 21 april 2023 in WHOA
Vragen?
Neem contact op met René (R.) Willemsen
Vragen?
Neem contact op met Rik (F.J.B.) Buitenhuis
WHOA team Delissen Martens
Delen: