Driehoeksfusie leidt mogelijk tot aanmerkelijk belangheffing

Als iemand meer dan 5% van de aandelen in een nv of bv bezit, is sprake van een aanmerkelijk belang. Consequentie daarvan is dat dividend en verkoopwinst wordt belast tegen 25% aanmerkelijk belangheffing. Verkoopwinst komt niet alleen aan de orde als de aandelen worden verkocht, maar ook als sprake is van een aandelenfusie. Daarvan is sprake als iemand zijn aandelen verkoopt, maar in ruil daarvoor geen contanten of vordering verkrijgt, maar aandelen in de kopende vennootschap.

Op grond van Europees recht mag een aandelenfusie waarbij nv’s of bv’s uit Europese landen betrokken zijn in principe niet tot belastingheffing leiden. Ook in de Nederlandse inkomstenbelasting is om die reden een aandelenfusiefaciliteit opgenomen, die overigens ook geldt als sprake is van een aandelenfusie tussen in Nederland gevestigde nv’s of bv’s. Thans loopt over deze fiscale faciliteit een procedure bij de Hoge Raad die van groot belang kan zijn voor de juridische vormgeving van een reorganisatie of fusietraject. Het gaat in het bijzonder om een zogenoemde driehoeksfusie. Dat is een fusie waarbij degene die de aandelen verkoopt, geen aandelen krijgt in de koper, maar in een moedermaatschappij van de kopende rechtspersoon. Volgens de inspecteur geldt in zo’n geval de fusiefaciliteit niet en de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad is het met hem eens.

Het is nu afwachten wat de Hoge Raad gaat oordelen, maar in ieder geval is het verstandig om in gevallen waarin een dergelijke structuur wenselijk is (bijvoorbeeld omdat de moedermaatschappij als enige alle aandelen in de diverse dochtermaatschappijen wil behouden), veiligheidshalve niet te kiezen voor een driehoeksfusie, maar voor een andere vormgeving van de juridische transacties.

Op een andere manier kan namelijk hetzelfde doel worden bereikt, maar wordt het risico uitgesloten dat de verkopende aandeelhouder aanmerkelijk belangheffing moet betalen. Als de verkoper overigens een nv of bv is, speelt dit risico vanwege de zogenoemde deelnemingsvrijstelling overigens veelal niet.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ruud van den Dool (vandendool@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Driehoeksfusie leidt mogelijk tot aanmerkelijk belangheffing
Delen: