E-commerce ondernemingen opgelet: Bereid u tijdig voor op de nieuwe btw-regels voor uw diensten

Vanaf 1 januari 2015 krijgen aanbieders van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten te maken met de nieuwe btw-regelgeving. Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren zijn vanaf 2015 belast in de EU-lidstaat waar de afnemer van de dienst woont of is gevestigd. Aanbieders van deze diensten doen er verstandig aan tijdig in te spelen op de nieuwe plaats van dienst regels, ter voorkoming van onnodig hoge administratieve lasten.

Voor welke diensten geldt de nieuwe btw-regelgeving?

De nieuwe plaats van dienst regels gelden voor aanbieders van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten met particuliere afnemers in verschillende EU-lidstaten. Ook afnemers, die niet btw-plichtig zijn, vallen onder deze nieuwe regels. Vooral e-commerce ondernemingen zijn gewaarschuwd. Voorbeelden van diensten die onder de nieuwe regelgeving kunnen vallen:

 • software (en software updates);
 • applicaties;
 • digitale toegang tot muziek, films, spellen enzovoorts;
 • toegang tot databanken en sociale kringen; 
 • e-learning omgevingen; 
 • telecommunicatie zoals telefoon-, sms-, video- en internetdiensten;
 • webhosting en domeinnaam registratie; 
 • uitzending van radio- en televisieprogramma’s.

Ook de hoedanigheid van de afnemer is van belang. Zo gelden de nieuwe regels niet voor diensten aan andere btw-plichtige ondernemingen (B2B). Omdat het niet altijd eenvoudig is om de hoedanigheid van de afnemer vast te stellen is er bepaald dat bij telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten ervan uitgegaan mag worden dat de desbetreffende afnemer niet btw-plichtig is zolang het btw-nummer van de afnemer de aanbieder niet bekend is.

Wat gaat er veranderen?

Wat er precies gaat veranderen kan het beste worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld, op grond van de huidige plaats van dienst regels en een voorbeeld op basis van de nieuwe plaats van dienst regels (per 2015).

Voorbeeld naar de huidige plaats van dienst regels

Een in Nederland gevestigd bedrijf verkoopt software updates aan particulieren die overal in de Europese Unie wonen. Op basis van de huidige plaats van dienst regels brengt de aanbieder van de software updates 21% Nederlandse btw in rekening. Deze btw wordt vervolgens via de reguliere btw-aangifte in Nederland afgedragen.

Voorbeeld naar de nieuwe plaats van dienst regels (per 2015)

Een in Nederland gevestigd bedrijf verkoopt software updates aan particulieren, die overal in de Europese Unie wonen. Vanaf 2015 is de plaats van dienst van deze particuliere afnemers het land waar zij wonen. Het aldaar geldend btw-tarief is dan ook van toepassing en zal ook in die lidstaat moeten worden voldaan. Hierdoor zal de aanbieder van de software updates verschillende btw-tarieven moeten hanteren afhankelijk van de woonplaats van de afnemer.

Uit het voorbeeld volgt dat aanbieders van deze diensten vanaf 2015 zullen moeten vaststellen waar hun afnemers wonen. Zij dienen zich daarnaast bewust te zijn van de verschillende btw-tarieven binnen de Europese Unie om de btw-afdracht correct vast te stellen.

Voorkom (onnodige) administratieve lasten met de ‘mini One Stop Shop’!

Om te voorkomen dat aanbieders van de hier bedoelde diensten te maken krijgen met registratie- en aangifteverplichtingen door de hele Europese Unie, bestaat de mogelijkheid om de btw te voldoen bij één digitaal loket. Dit loket wordt ook wel aangeduid als de ‘mini One Stop Shop’. In de praktijk komt het er op neer dat aanbieders de buitenlandse btw slechts bij één digitaal loket (per kwartaal) hoeven te voldoen. Vervolgens zorgt de Nederlandse Belastingdienst (wanneer u zich in Nederland registreert) ervoor dat de afgedragen btw bij de juiste EU-lidstaten terecht komt. De aanbieder is wel zelf verantwoordelijk om de per lidstaat af te dragen btw vast te stellen, maar hoeft niet steeds in iedere lidstaat aangifte te doen.

Tijdig aanmelden

Aangifte via het digital loket (‘mini One Stop Shop’) kan vanaf het eerstvolgende kalenderkwartaal waarin de aanvraag is gedaan. Om registraties en aangiftes in meerdere lidstaten voor het eerste kwartaal van 2015 te voorkomen is het van belang om vóór 1 januari 2015 aan te melden bij het digitaal loket. Voor de volledigheid merken wij op dat aanmelden voor de ‘mini One Stop Shop’ niet verplicht is, maar wij adviseren aanbieders dat wel te doen.

Aandachtspunten

Aan de hand van de onderstaande punten kunt u checken of u voorbereid bent op de nieuwe plaats van dienst regels:

 • Ga na of u telecommunicatie -, omroep- of elektronische diensten verricht zoals hierboven beschreven.
 • Heeft of verwacht u particuliere (of andere niet btw-plichtige) afnemers uit andere EU-lidstaten?
 • Beschikt u over voldoende informatie om de woonplaats van een afnemer eenvoudig vast te stellen?
 • Zijn de huidige processen goed ingericht om efficiënt om te gaan met de nieuwe plaats van dienst regels? 
 • Denk aan uw marges. Wanneer u met bedragen inclusief btw rekent kan dat of ten koste gaan of ten goede komen van de marge.

 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens. 

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Download hier deze nieuwsflits in pdf

Gepubliceerd op: 16 oktober 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
E-commerce ondernemingen opgelet: Bereid u tijdig voor op de nieuwe btw-regels voor uw diensten
Delen: