EU vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017. De informatie gaat over de effecten van de afspraken in dit verslag op de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britse burgers in de EU. Deze vragen en antwoorden dienen alleen als informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gezamenlijk verslag waarop de vragen en antwoorden zijn gebaseerd. Het verslag bevat namelijk alleen een politiek commitment aan de toezeggingen die erin staan. De EU heeft aangegeven er op toe te zien dat deze toezeggingen volledig worden nagekomen. Daartoe zal dit in juridische termen worden vastgelegd in het uittredingsakkoord dat de EU en het Verenigd Koninkrijk gaan sluiten (bron: Rijksoverheid.nl).

 

Download de vragen en antwoorden in pdf

Gepubliceerd op: 26 januari 2018 in Internationaal, Internationaal Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt
EU vragen en antwoorden over de Brexit
Delen: