Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?

Het vorige kabinet verving de VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) door de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het doel was om schijnzelfstandigheid beter te kunnen bestrijden en ook opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor de juiste afdracht van premies en belastingen.

Sinds de invoering van de Wet DBA is er veel kritiek op de nieuwe regelgeving. Volgens de belastingdienst is de oorzaak van deze kritiek gelegen in het feit dat veel zzp'ers en opdrachtgevers ervaren dat de geldende arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. De wet DBA had hierin meer duidelijkheid moeten geven, maar helaas is dit niet gelukt. Vanwege de ontstane grote kritiek is vorige maand besloten om de handhaving van de wet op te schorten tot 1 januari 2020.

Kwaadwillenden

Uitstel betekent dat de zzp’ers en hun opdrachtgevers in ieder geval tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is (geweest) van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht die door een zzp’er is uitgevoerd.

Maar uitstel betekent niet dat het kabinet tot 1 januari 2020 achterover gaat leunen. Vanaf 1 juli a.s. zal het kabinet namelijk de ‘kwaadwillenden’ aanpakken. Wat is dan een ‘kwaadwillende’? Volgens het kabinet spreken we van een kwaadwillende als er sprake is van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen.

De belastingdienst grijpt in bij kwaadwillenden als er bewijs is voor:

  1. Een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Duidelijke schijnzelfstandigheid
  3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid

Gezag

Of iemand een werknemer is, wordt (onder meer) bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. Het kabinet moet vóór 1 januari 2019 verduidelijken wat dit begrip onder de huidige wetgeving inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met betrokkenen en zal in een hoofdlijnbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Webmodule

Het huidige kabinet wil op 1 januari 2020 de wet DBA vervangen door een ‘webmodule’ voor opdrachtgevers. In afwachting van de nieuwe wetgeving en bij onzekerheid kunnen opdrachtgevers en zzp’ers tot 1 januari 2020 afspraken maken met de belastingdienst.

Volgens minister Koolmees zal het nieuwe systeem schijnzelfstandigheid moeten tegengaan en zal hiermee een einde gemaakt worden aan de situatie dat mensen als zzp’er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of geen pensioen kunnen opbouwen. Anderzijds wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden, omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico's af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.  

Kortom, tot 1 januari 2020 blijft de huidige situatie onveranderd. Tot die tijd moeten wij de nieuwe wetgeving afwachten. Mocht u ondertussen willen weten of uw rechtsbetrekking gekwalificeerd kan worden als een dienstbetrekking of heeft u verdere vragen over  dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

 

 

Gepubliceerd op: 22 maart 2018 in Arbeidsrecht
Handhaving Wet DBA voor zzp'ers uitgesteld tot 1 januari 2020 en wat nu?
Delen: