Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?

Wanneer geldt deze verplichting?

Als eigenaar van een kantoorpand dient u in het bezit te zijn van een energielabel C (of B/A) als:

  1. De kantoorfuncties in het gebouw zijn groter dan 100m2;
  2. De kantoorfuncties in het gebouw omvatten meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties;
  3. Het gebouw behoort niet tot een van de volgende categorieën:

Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;

  • Monumenten;
  • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
  • Gebouwen met een lage energiebehoefte en die bestemd zijn om te worden gebruikt voor opslag van goederen en materialen of voor agrarische doeleinden;
  • Tijdelijke gebouwen die bestemd zijn om voor korter dan 2 jaar te worden gebruikt;
  • Gebouwen bestemd voor tijdelijke bewoning van maximaal 4 maanden per jaar en die minder dan 25% energieverbruik hebben van het normale energieverbruik bij permanente bewoning;
  • Alleenstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50m2;
  • Gebouwen die onteigend gaan worden.

Indien de maatregelen die nodig zijn om vóór 1 januari 2023 een energielabel C te verkrijgen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, mag worden volstaan met het treffen van alle maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. In de praktijk kan dit betekenen dat in dergelijke gevallen volstaan mag worden met een slechtere labelklasse.

Aan de hand van de beslisboom van de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u nagaan of u in het bezit moet zijn van een minimaal energielabel C. U kunt deze beslisboom hier downloaden.

Handhaving

Bent u niet in het bezit van een energielabel C (of A/B), terwijl u daartoe wel verplicht bent, dan mag u het kantoorpand niet meer gebruiken als kantoor. Doet u dat toch, dan kan de gemeente handhavend optreden. De gemeente zal in eerste instantie vaak een laatste termijn geven om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Als u na deze termijn dan nog steeds niet in het bezit bent van een energielabel C (of A/B), dan kan de gemeente een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen. De gemeente kan in dat geval zelfs overgaan tot sluiting van het kantoorpand.

Wat zijn de gevolgen voor de eventuele huurder?

Het feit dat het kantoorpand niet meer gebruikt mag worden als kantoor, heeft ook gevolgen voor een eventuele huurder. De verhuurder kan zijn verplichting om het gehuurde kantoorpand aan de huurder ter beschikking te stellen immers niet langer nakomen. Dit levert in beginsel een gebrek op in de zin van artikel 7:204 BW. De verhuurder zal in dat geval de voorgeschreven energiebesparende maatregelen moeten treffen om alsnog een energielabel C (of A/B) te verkrijgen.

Dit is alleen anders als het gebrek aan de huurder kan worden toegerekend, bijvoorbeeld omdat op grond van de huurovereenkomst op de huurder de verplichting rust om de voorgeschreven energiebesparende maatregelen te treffen. In dat geval is het niet ter beschikking kunnen stellen van het gehuurde kantoorpand aan de huurder toe te rekenen, zodat dit geen gebrek van het gehuurde oplevert. In dat geval zal de huurder dus de voorgeschreven energiebesparende maatregelen moeten treffen.

Hoewel de verplichting tot het in bezit zijn van een energielabel C (of A/B) rust op de eigenaar van het kantoorpand, kunnen huurders van kantoorpanden dus wel degelijk nadelige gevolgen ervaren van het niet hebben van een energielabel C (of A/B).

Heeft u hieromtrent vragen, neem dan vooral contact met mij op!

Op 9 maart 2023 organiseren we een seminar waarin wij op de rol van de huurder verder zullen ingaan.

Gepubliceerd op: 8 december 2022 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Cindy (C.J.) Luiten
Verplicht energielabel C vanaf 2023: heeft u al een energielabel voor uw kantoorpand?
Delen: