Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.

Online consumenten worden goed beschermd. Nadat een bestelling is gedaan en het bestelde product is ontvangen of de dienstverlening is aangevangen, heeft de consument het recht de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Aanbieders van webwinkels moeten hun klanten op een duidelijke manier informeren over dit herroepingsrecht, ook wel het recht van retour genoemd. Als de consument niet goed wordt geïnformeerd kan dat juridische consequenties hebben. Zo krijgt de consument langer de tijd om van het recht gebruik te maken, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan ook direct actie ondernemen tegen de webshop en hoge boetes opleggen. 

Welke informatie over het herroepingsrecht moet worden vermeld?

Om het aanbieders van webshops zo makkelijk mogelijk te maken heeft de ACM op haar website een Modelinstructie voor ontbinding geplaatst. Deze modelinstructie bevat een concept tekst die gehanteerd kan worden. Daarbij dient nog wel een aantal keuzes gemaakt te worden. Maar als de tekst op een juiste manier wordt gebruikt, wordt er voldaan aan de wettelijke informatieplicht ter zake het herroepingsrecht.

De informatie die aan de consument moet worden gegeven betreft ten minste de volgende onderwerpen:

  • Het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kan de consument voor de herroeping gebruiken en dient op de website te staan. Meegedeeld moet worden dat de herroeping ook op een andere manier mag plaatsvinden, zoals per e-mail of post.
  • De termijn van herroeping van 14 dagen. Die gaat in vanaf de dag van ontvangst van het product of aanvang van de dienst.
  • De termijn van terugbetaling van maximaal 14 dagen. Dit is de termijn waarbinnen het aankoopbedrag (inclusief leveringskosten) terug moet worden betaald. Als de consument kiest voor een andere duurdere vorm van levering dan de standaard levering, behoeven die extra kosten niet te worden terugbetaald. Betaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel tenzij anders met de consument is overeengekomen. De andere manier van terugbetalen mag niet leiden tot extra kosten.
  • De kosten van het retourneren van het product. U kunt die kosten voor uw rekening nemen maar het is ook toegestaan de consument de kosten te laten dragen. Op voorhand moet u de consument over deze kosten en de hoogte daarvan informeren.  
  • De uitzonderingen van het herroepingsrecht. Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht in de wet opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aankopen van producten die kunnen bederven, losse tijdschriften, reizen of producten die voor een consument zijn gepersonaliseerd. Als sprake is van een uitzondering, moet dat worden vermeld.
  • Bij diensten die direct aanvangen: de kosten die bij herroeping in rekening worden gebracht. Bij diensten die direct worden afgenomen is nog steeds sprake van een herroepingsrecht, maar mogen er kosten voor het gebruik naar rato in rekening worden gebracht. Dat kan alleen als de consument uitdrukkelijk verklaart dat de dienstverlening direct mag beginnen, bijvoorbeeld door het aanvinken van een  checkbox (waarbij het vinkje standaard uit staat) met daarbij de tekst: Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar ratio van gebruik verrekend en kosten in rekening gebracht.
  • De kosten die in rekening worden gebracht als er sprake is van een waardevermindering van het product doordat het product is gebruikt. Die kosten mogen alleen in rekening worden gebracht als het gebruik verder is gegaan dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  

Waar moet de informatie over het herroepingsrecht op uw website komen te staan?

De informatie over het herroepingsrecht dient op een duidelijke plek op de website te komen, bijvoorbeeld onder de kop “retouren” of “retourbeleid”. Dus niet ergens onderaan in zeer kleine lettertjes of verstopt in algemene voorwaarden of onder de link “veel gestelde vragen”. Het is dus niet noodzakelijk om tijdens het bestelproces de informatie te tonen als de informatie elders op de website op een duidelijke manier staat vermeld. Maar het tonen van een duidelijke link naar de informatie over het herroepingsrecht tijdens het bestelproces, is natuurlijk wel het meest consumentvriendelijk.

De expertise van onze consumentenrecht advocaten

De ACM houdt toezicht op de naleving van de consumentenwetgeving. Daarnaast geeft de ACM op haar website www.acm.nl advies over de wijze waarop de wettelijke regels moeten worden gehanteerd. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de hierboven genoemde modelinstructie. Maar desondanks ontstaat er regelmatig onduidelijkheid over de wijze waarop de wettelijke herroepingsregels in de praktijk moeten worden geïnterpreteerd. Als u vragen hebt over het wettelijke herroepingsrecht staan wij u graag bij. Ook stellen wij teksten op voor gebruik in webwinkels. Als u van de ACM een (kritische) brief krijgt over de wijze waarop u uw online dienstverlening aanbiedt, kunnen wij u behulpzaam zijn bij de beantwoording van de brief en u adviseren over de wijze waarop u uw dienstverlening (mogelijk) dient aan te passen. Als u een boete van de ACM krijgt opgelegd kunnen onze consumentenrecht advocaten daartegen namens u bezwaar maken.      

 

Deze weblog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 28 augustus 2017 in ICT-recht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Het herroepingsrecht bij internet aankopen, enkele praktische tips.
Delen: