Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?

Inval BSA

De BSA | The Software Alliance bezoekt bedrijven waarvan zij vermoedt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van gebruik van software zonder licentie. De belangrijkste aanleiding voor een bezoek zijn  -volgens de BSA | The Software Alliance -  ex-werknemers. Volgens de BSA | The Software Alliance komt 85% van alle meldingen over illegale software van ex-werknemers. De BSA | The Software Alliance maakt het voor ex-werknemers ook wel aantrekkelijk om te ‘klikken’ over hun voormalig werkgever.  De BSA | The Software Alliance looft beloningen uit tot € 10.000,--, en als de verhouding met de oude werkgever al niet meer zo goed is, is de stap snel gezet.

Illegale software

Softwarelicenties dienen natuurlijk op orde te zijn. Als de BSA | The Software Alliance langskomt met een deurwaarder voor het leggen van beslag, dan is het te laat. Als er wordt geconstateerd dat er software wordt gebruikt zonder geldige licenties, dan dient er alsnog afgerekend te worden. De berekening van het te betalen bedrag is vrij eenvoudig.

Licentievergoedingen en boete

Als er licenties ontbreken wordt door de BSA | The Software Alliance een berekening gemaakt van de niet betaalde licentievergoedingen. De BSA | The Software Alliance maakt dan aanspraak op betaling van het bedrag aan niet betaalde licenties. Tevens maakt de BSA | The Software Alliance aanspraak op een boete, gebaseerd op het bedrag van de niet betaalde licentievergoeding. Vervolgens begint het  onderhandelen met de advocaten van de BSA | The Software Alliance over het te betalen totaalbedrag. 

Als er overeenstemming over het te betalen bedrag is bereikt, worden de afspraken neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daarmee eindigt de zaak voor de BSA | The Software Alliance. Voor de ondernemer is de zaak dan nog niet klaar. Hij zal zijn software op orde moeten brengen en alsnog licenties dienen aan te schaffen voor de software die hij wil blijven gebruiken. Kortom, het gebruik van software zonder licentie kan een zeer grote kostenpost opleveren. 

Ik sta regelmatig ondernemingen bij die een bezoek hebben gehad van de BSA | The Software Alliance. Neemt u vrijblijvend contact met mij op als u wordt geconfronteerd met de BSA | The Software Alliance.   

 

Dit weblog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 13 september 2018 in ICT-recht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Inval door BSA | The Software Alliance, toeval of niet?
Delen: