Inwoner van België met Belgisch pensioen moet in Nederland premies betalen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een inwoner van België die een Belgisch pensioen ontvangt, in Nederland premies volksverzekeringen (PVV) en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) is verschuldigd. De reden is dat de man een beperkt aantal dagen in Nederland heeft gewerkt.

Op basis van Europees recht is dan in Nederland sprake van verzekeringsplicht en premieheffing. Dat geldt voor het gehele jaar waardoor over zijn totale Belgische pensioen in Nederland premieheffing moet worden betaald. Door in datzelfde jaar ook een paar dagen in België te werken, had de man dat kunnen voorkomen.

Grensarbeiders die zowel in Nederland als een ander land werken, doen er verstandig na te gaan welke lidstaat premies mag heffen. Op die manier kan men dit soms nog beïnvloeden door nog ergens anders te gaan werken of juist niet te gaan werken. Bovendien kan men dan tijdig zorgen voor de juiste inhoudingen en hoeven premies die ten onrechte al zijn betaald niet achteraf terugbetaald te worden. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Inwoner van België met Belgisch pensioen  moet in Nederland premies betalen
Delen: