Kosten Jachtpachtrecht aftrekbaar

Een DGA sluit een Jachtpachtrecht af en de kosten hiervan brengt hij bij zijn BV in aftrek op de winst. De inspecteur meent echter dat deze kosten niet zakelijk zijn en corrigeert de aftrek. Bovendien meent hij dat eigenlijk sprake is van een winstuitdeling aan de DGA. De DGA is volgens de inspecteur  25% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd over het bedrag van de kosten. Tot overmaat van ramp voor de DGA legt de inspecteur ook een vergrijpboete op van 25%.

Oordeel van de Rechtbank en het Hof

Zowel de Rechtbank als het Hof geven de DGA echter gelijk. Hij heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het Jachtpachtrecht voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Zo nodigt hij nieuwe en mogelijke klanten uit voor jachtpartijen. De onderneming heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de jachtpartijen geld opleveren. 

Conclusie

Uit de uitspraak blijkt weer dat uitgaven voor gemengde kosten met een goede onderbouwing aftrekbaar zijn. Als daar echter geen sprake van is, komt een dividenduitkering aan de DGA snel in beeld. De uitgaven zijn dan niet aftrekbaar bij de BV, vormen bovendien een dividenduitdeling, die tegen 25% wordt belast en tot slot loopt men ook nog het risico van een (forse) boete. 
Deze casus ligt in de lijn van andere jurisprudentie. Indien de DGA  aannemelijk kan maken dat hij cliënten en relaties uitnodigt, is er sprake van een zakelijk karakter. Zorg in voorkomende gevallen dan ook dat u dit aan kunt tonen.

Bron: Rechtspraak.nl

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens (janssens@delissenmartens.nl), Ruud van den Dool (vandendool@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.


Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

 

Gepubliceerd op: 31 maart 2015 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Kosten Jachtpachtrecht aftrekbaar
Delen: