Nieuwe wetgeving maakt gecombineerde geslachtsnamen mogelijk voor kinderen.

Op 1 januari 2024 is het wetsvoorstel "Introductie gecombineerde geslachtsnaam" in werking getreden, waardoor ouders nu de achternaam van beide ouders aan hun kind kunnen geven. Deze wet is een antwoord op de groeiende vraag naar meer keuzevrijheid in het naamrecht en stelt ouders in staat om de band met hun kind te versterken.

Vooral in regenbooggezinnen bestond een sterke wens om een gecombineerde achternaam te kunnen geven. Hoewel het niet verplicht is om een dubbele familienaam te kiezen, biedt deze nieuwe wet ouders de mogelijkheid om dat te doen. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen. Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader of duomoeder bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en van de biologische moeder bij ongehuwde of niet-geregistreerde partners.

Een gecombineerde achternaam kan bestaan uit maximaal twee namen. Voor geadopteerde kinderen zal het mogelijk zijn om een combinatie te kiezen van hun familienaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders.

Voorbeeld 1:

Jan Antonissen en Margriet De Boer, krijgen een zoon, Michel genaamd.* Zij kunnen hun zoon de volgende geslachtsnaam meegeven: Antonissen, De Boer, Antonissen de Boer of  De Boer Antonissen.

Voorbeeld 2:

Michel Antonissen de Boer en Vera Coppens van Dijk zijn de trotse ouders van baby Julia.*  Er zijn tien combinaties van mogelijke geslachtsnamen: Antonissen de Boer, Coppens van Dijk, Antonissen Coppens, Antonissen van Dijk, De Boer Coppens, De Boer van Dijk, Coppens Antonissen, Coppens de Boer, Van Dijk Antonissen  en Van Dijk de Boer.

Voor gezinnen met al geboren kinderen geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2025. Ouders die hun kinderen toch een gecombineerde familienaam willen geven, kunnen dit doen tegen een vergoeding van 75 euro voor het eerste kind en 50 euro voor elk volgend kind. Als het oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders met terugwerkende kracht een gecombineerde achternaam aan al hun kinderen geven. Deze naam geldt dan voor alle kinderen in het gezin van dezelfde ouders.

Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij het begrijpen van de nieuwe wetgeving? Neem dan gerust contact op met onze sectie familierecht. Wij staan klaar om u te helpen.

* De namen in de bovenstaande voorbeelden zijn gefingeerde namen. Mocht iemand daadwerkelijk een van de bovengenoemde naamcombinaties dragen dan berust dit op louter toeval. Op geen enkele wijze hebben wij beoogd een bestaand persoon in de casus te betrekken.

Gepubliceerd op: 9 april 2024 in Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt
 gecombineerde geslachtsnamen
Delen: