Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing

Als iemand 5% van de aandelen in een bv bezit en die aandelen verkoopt, leidt dat tot 25% aanmerkelijk belangheffing over de gerealiseerde verkoopwinst. Die verkoopwinst wordt belast in het jaar waarin de verkoop wordt gerealiseerd. Vaak zijn in verkoopovereenkomsten verschillende garanties opgenomen, bijvoorbeeld over de afwezigheid van bepaalde schulden en verplichtingen, risico’s etc. Met name daardoor is een verkooptraject voor een aandelenpakket in een bv vaak een langdurig en lastig traject dat uiteindelijk leidt tot ingewikkelde overeenkomsten. Als na enige tijd blijkt dat een kat in de zak is gekocht, bevatten die overeenkomsten vaak ook de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomst. De aandelen worden, als die clausule wordt ingeroepen, dan weer eigendom van de verkoper, terwijl de koper de koopsom vaak met rente en een boete terugkrijgt. Recent heeft de Hoge Raad weer geoordeeld over de fiscale aspecten van een dergelijke ontbinding. Iemand verkoopt zijn aandelen in 2007 en behaalt daarmee een aanzienlijke verkoopwinst die werd belast.

In 2012 wordt de overeenkomst echter ontbonden. De verkoper moet de verkoopprijs dus terugbetalen en behaalt uiteindelijk dus geen verkoopwinst. De verkoper stelt zich op het standpunt dat hij in 2007 geen aanmerkelijkbelangheffing hoeft te betalen omdat de overeenkomst in 2012 is ontbonden met terugwerkende kracht. Overeenkomstig eerdere jurisprudentie oordeelt de Hoge Raad dat de inspecteur gelijk heeft. In 2007 moet 25% heffing worden betaald en in 2012 is sprake van een even groot verlies. Probleem is echter dat dat verlies dan niet meer verrekend kan worden met de winst in 2007.

Voor de belastingplichtige ontstaat daardoor een aanzienlijk liquiditeitsnadeel. Bij contractonderhandelingen is het belangrijk dat men zich van dit soort effecten bewust is. Hier ligt bovendien een belangrijke reden om gebruik te maken van een holdingstructuur omdat verkoop en daaropvolgende ontbinding veelal geen fiscale heffing oproepen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ruud van den Dool (vandendool@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Ontbinding koopovereenkomst leidt toch tot belastingheffing
Delen: