Privacyverordening

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij van mening is, dat er sprake is van een inbreuk. Ook kan de betrokkene een gerechtelijke procedure starten tegen een Verantwoordelijke of de verwerker van persoonsgegevens. De betrokkene kan schade vorderen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan daarnaast administratieve geldboetes opleggen. De boetes moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en kunnen op grond van de Verordening oplopen tot 10 miljoen euro of twee procent van de wereldwijde jaaromzet in het voorgaande jaar en zelfs het dubbele daarvan bij het negeren van een bevel en bij zeer ernstige gevallen. Op grond van de Wet Meldplicht Datalekken gelden andere tarieven, oplopend tot zelfs tien procent van de jaaromzet.

Lees hier meer over Intreden meldplicht datalekken.

Als u vragen heeft over wat de Privacyverordening voor u zelf en/of voor uw onderneming betekent, kunt u contact opnemen met Olivier van Hardenbroek (hardenbroek@delissenmartens.nl) of Bas Martens (martens@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

 

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 20 april 2017 in Privacyrecht
Vragen?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Privacyverordening
Delen: