Richtbedragen scholing en vorming OR 2017

De SER heeft nieuwe richtbedragen voor OR-cursussen 2017 vastgesteld.

Achtergrond

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht. Dat betekent dat werkgevers verplicht zijn om de OR-leden (tijdens werktijd en met behoud van loon) gelegenheid te bieden tot scholing. De werkgever dient de redelijke kosten van scholing te voldoen.

Redelijke kosten

De vraag is natuurlijk welke als redelijke kosten beschouwd kunnen worden. Daarvoor stelt de SER “richtbedragen” vast. Deze geven een indicatie (geen keiharde norm) om vast te stellen welke redelijke kosten de werkgever dient te vergoeden.

De wijzigingen

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele OR is vastgesteld op € 995,= per dagdeel per OR (was in 2016: € 1.015,=). (Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR.)
Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 170,= per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: € 160,=). (Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.)
De bedragen zijn exclusief BTW. Het is overigens aan de ondernemer en de OR om afspraken te maken over de hoeveelheid cursussen die de OR als geheel en de individuele leden mogen volgen (mits het in de Wet op de Ondernemingsraden opgenomen minimum aantal wordt aangeboden).

Download hier deze nieuwsflits als pdf 


Als u vragen heeft of twijfelt over uw juridische positie kunt u contact opnemen met Jim Kaldenberg via kaldenberg@delissenmartens.nl of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 17 november 2016 in Arbeidsrecht
Richtbedragen scholing en vorming OR 2017
Delen: