Schadevergoeding bij lange procedure

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een fiscale procedure langer dan twee jaren duurt, recht bestaat op een immateriële schadevergoeding voor de belastingplichtige. Of de belastingplichtige de procedure wint of verliest is niet van belang; ook bij verlies bestaat recht op die schadevergoeding. De idee is dat iemand door een procedure spanning en onzekerheid ervaart en dat de duur daarvan moet worden beperkt.

Recent kwam deze schadevergoeding aan de orde in een zaak waarin, na de ontvangst van het bezwaarschrift, twee jaar en drie maanden waren verstreken tot het oordeel van de rechtbank. Daarmee was de redelijke termijn van twee jaren derhalve met drie maanden verstreken. Er bestond echter toch geen recht op een immateriële schadevergoeding. De reden daarvoor was dat de belastingplichtige zelf verantwoordelijk was voor dat lange tijdsbestek. Die had namelijk in totaal negen maanden uitstel gekregen voor het onderbouwen van zijn motivering. Die tijd moest op de totale periode tussen bezwaar en beslissing in aftrek worden gebracht.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Schadevergoeding bij lange procedure
Delen: