Schadevergoeding na datalek

Slachtoffers datalekken kunnen schadevergoeding claimen   

Als persoonsgegevens door een organisatie onbedoeld openbaar worden gemaakt, kan dat leiden tot een schadeclaim van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Het recht op schadevergoeding volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en was overigens al wettelijke geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Organisaties lopen dus een financieel risico. Welke schade kan worden geclaimd en hoe hoog de schadevergoeding kan zijn, bespreek ik ‑ kort - in dit whitepaper.

Na het invullen van onderstaand formulier, ontvangt u het direct via het opgegeven e-mailadres. 

Gepubliceerd op: 10 december 2019 in ICT-recht, Privacyrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Schadevergoeding na datalek
Delen: