Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel

Wat is een bestuursbesluit?

Een bestuursbesluit is een besluit dat genomen wordt door het bestuur (de directie) van een rechtspersoon. In een bestuursbesluit wordt bijvoorbeeld door het bestuur besloten tot het aangaan van een lening, het vaststellen van de begroting, koop, huur of verhuur van een registergoed etc. In verreweg de meeste gevallen wordt een dergelijk bestuursbesluit buiten vergadering genomen. Besluitvorming buiten vergadering is vaak praktischer dan het nemen van een besluit in vergadering, omdat de onderneming dan niet gebonden is aan de vereisten die gelden voor een fysieke vergadering (denk bijvoorbeeld aan een oproepingstermijn).

Wanneer is een bestuursbesluit ongeldig?

Een bestuursbesluit is vernietigbaar als deze in strijd is met de wet, statuten of een (bestuurs-)reglement. Daarnaast kan een bestuursbesluit nietig zijn als het (qua inhoud) in strijd is met de wet of statuten.

Zo is bijvoorbeeld wettelijk bepaald dat binnen een meerhoofdig bestuur geen enkele bestuurder van de besluitvorming mag zijn uitgesloten. Tenzij er sprake is van een tegenstrijdig belang (zie in dit kader Tegenstrijdig belang bestuurder). In de statuten van de vennootschap zijn vaak ook besluiten opgenomen waarvoor voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders is vereist.

Voorbeeld bestuursbesluit

Bestuursbesluiten die schriftelijk worden genomen kennen weinig inhoudelijke vereisten en zijn in beginsel vormvrij. Dat houdt in dat het niet verplicht is om het bestuursbesluit vast te leggen in een vastomlijnd document. Toch moet er altijd wel aan een paar formaliteiten worden voldaan. Voor eenvoudige bestuursbesluiten hebben wij een standaardmodel dat wij kosteloos verstrekken. U kunt dit model raadplegen door te klikken op deze link. Eventueel kan het bestuursbesluit krachtens de wet of de statuten goedkeuring (van de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan) vergen. De statuten van de vennootschap dienen derhalve altijd gecheckt te worden.

Bestuursbesluit op maat gemaakt

Dient u een schriftelijk bestuursbesluit op te stellen, maar weet u niet hoe dit moet? Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een op maat gemaakt besluit of een kosteloos verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Download bestuursbesluit 

Download hier andere gratis modellen met betrekking op ondernemingsrecht 

Gepubliceerd op: 7 november 2018 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Schriftelijk bestuursbesluit: hoe opstellen? Met gratis voorbeeldmodel
Delen: