Ski lerares voor werkzaamheden in Oostenrijk toch premieplichtig in Nederland

Belanghebbende woont en werkt in Nederland. Voor een periode van drie maanden neemt zij na overleg met haar werkgever onbetaald verlof, zodat zij in Oostenrijk skilessen kan geven. Omdat zij gedurende een aantal maanden van 2009 werkzaamheden in het buitenland heeft verricht vraagt zij aan de Nederlandse belastingdienst om vrijstelling van premies volksverzekeringen. De belastingdienst wijst het verzoek af en wordt daarop volgend wordt door Hof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk gesteld.

Afwijkende regel

Op basis van de Europese verordening voor sociale zekerheidsrechten is een inwoner van de Europese Unie slechts aan de sociale zekerheidswetgeving van één lidstaat onderworpen. Als hoofdregel geldt dat de sociale zekerheidswetgeving van de lidstaat waarin de werknemer werkt van toepassing is. Omdat belanghebbende in twee lidstaten werkt, namelijk Nederland en Oostenrijk, geldt een afwijkende regel. In dat geval wordt er gekeken naar de woonplaats van belanghebbende, wat in dit geval Nederland is.

Belangrijk aandachtspunt: wie is de bevoegde lidstaat?

Voor zover belanghebbende premies heeft betaald in Oostenrijk, kunnen deze op basis van de verordening worden teruggevraagd bij de Oostenrijkse belastingautoriteiten. Een belangrijk aandachtspunt voor de praktijkgevallen, die te maken hebben met dubbele heffing van premies, is om van te voren goed na te gaan in welke lidstaat men bevoegd is om de premies te heffen. In veel gevallen kunnen onnodig hoge kosten en procedures worden voorkomen door van begin af aan bij de juiste lidstaat te verzoeken om teruggaaf van ten onrechte betaalde premies sociale zekerheden.

Voor de praktijk is het van belang dat de verordening op dit punt is gewijzigd. Voor toewijzing van de heffing over de sociale zekerheidsrechten aan het land waarin de werknemer woont is namelijk niet alleen vereist dat er enige werkzaamheden in de woonstaat zijn verricht, maar dat deze werkzaamheden ook substantieel zijn.

Conclusie

Belanghebbende is overigens in cassatie gegaan, wij wachten met belangstelling het oordeel van de Hoge Raad af. Als u in het buitenland gaat werken, is het in ieder geval van belang dat u zich realiseert dat u daardoor in dat andere land verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen en mogelijk niet langer in Nederland. Het is daarom verstandig naar de gevolgen voor uw verzekeringsplicht te informeren.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 23 december 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Ski lerares voor werkzaamheden in Oostenrijk toch premieplichtig in Nederland
Delen: