SRA hekelt stemmingmakerij belastingontwijking dga's

Vorige maand stelde de PvdA belastingontwijking door BV-directeuren aan de kaak. Accountantsorganisatie SRA toont zich geïrriteerd over de oproep om er de belastingdienst op af te sturen. Dga's houden nauwelijks geld over. Betere fiscale wetgeving is meer op zijn plaats dan dan fraudebestrijding in het mkb.

"Stemmingmakerij", zo reageren Jan Zweekhorst en Ruud van den Dool van het Bureau Vaktechniek van SRA op de oproep van de PvdA vorige maand om de belastingontwijking van BV-directeuren aan te pakken. Van de ongeveer 450.000 dga's in Nederland betaalt een beperkt aantal belasting in box 2. Kamerlid Ed Groot van de PvdA vermoedt fraude en wil dat de belastingdienst optreedt.

Maar volgens de SRA hebben dga's nauwelijks geld. Het uitkeren van dividend is er niet bij. Laat staat dat er sprake is van belastingontwijking. "Menig dga heeft de tering naar de nering moeten zetten om het hoofd boven water te houden. Alle cash flow moet voor het eigen bedrijf worden besteed om het personeel aan het werk te houden, leveranciers te betalen en vooral om aan de bancaire (aflossings)verplichtingen te voldoen."

"Waarschijnlijk doelt De Groot op dga's die naar het buitenland verhuizen en die na tien jaar hun AB-claim zien oplossen, maar dat is een zeer beperkt aantal."

Een extra complicatie voor dga's is volgens de SRA dat zij geconfronteerd zijn met een enorme stijging van de pensioenverplichting door de lage rekenrente. "Veel pensioenfondsen hebben de pensioenuitkeringen moeten verlagen of de premies moeten verhogen. Dga's met een pensioen in eigen beheer kunnen dat niet."

"Het toch al ingeteerde eigen vermogen is daardoor fors verder verlaagd. Sinds de invoering van de huidige bv-wetgeving gelden strengere voorwaarden voor de uitkering van dividend."

"Aandeelhouder en bestuurder moeten op straffe van aansprakelijkheid beoordelen of de bv na een dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen. Door de verliezen en fors hogere pensioenverplichting valt die beoordeling negatief uit. Dividenduitkeringen zijn in veel gevallen dus zowel onverstandig als wettelijk onmogelijk."

"Dat PvdA'er Ed Groot suggereert dat hier sprake is van belastingontwijking, is dus volstrekt ten onrechte. Als hij hier echt iets aan zou willen doen, zou het hem en de andere Kamerleden sieren om eindelijk werk te maken van het oplossen van het pensioenprobleem van ondernemers en snel tot een aanpassing van de fiscale regeling te komen. Ook effectievere garantieregelingen voor kredietverleners helpen." 

Lees hier het artikel

Gepubliceerd op: 5 december 2014 in Belastingrecht
SRA hekelt stemmingmakerij belastingontwijking dga's
Delen: