Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen tot 1 april 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer voorgesteld om de invoering van een nieuwe wet, waarbij de VAR wordt afgeschaft, uit te stellen tot 1 april 2016. In het wetsvoorstel werd eerder uitgegaan van een ingangsdatum per 1 januari 2016.

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel zullen de door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten, dan wel door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde overeenkomsten, voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers de zekerheid moeten geven of hun relatie al dan niet als een dienstbetrekking moet worden aangemerkt.

Uitstel afschaffing VAR

De Staatssecretaris geeft aan dat er nog enige tijd nodig is om de overgang, van de afschaffing van de VAR naar het gebruik van voorbeeldovereenkomst, voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen. Door het uitstel krijgt de Belastingdienst de gelegenheid  om meer voorbeeldovereenkomsten te beoordelen en te publiceren. Inmiddels is het aantal gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten gerubriceerd per branche. Het  Deze is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en is al gestaag uitgebreid. De Belastingdienst heeft inmiddels  ook een standaardovereenkomst gepubliceerd, die niet branche gerelateerd is. Indien deze standaardovereenkomst  wordt gehanteerd en partijen handelen conform de voorwaarden van die overeenkomst, hebben de partijen de zekerheid dat de relatie door de Belastingdienst niet als dienstbetrekking zal worden aangemerkt.

Implementatietijd

De Staatssecretaris geeft in de brief tevens aan dat overeenkomsten, die nog voor 1 februari 2016 ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd, vóór 1 april 2016 zullen zijn beoordeeld. Tevens geeft hij aan dat er een implementatietermijn tot 1 januari 2017 zal gelden. Deze implementatietijd houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer tot 1 januari 2017 de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan hetgeen is vastgelegd in de voorbeeldovereenkomst. Tot die periode houdt de Belastingdienst toezicht  en zal de Belastingdienst slechts waarschuwen indien zij constateert dat men niet niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt. Zij zal de betrokkenen erop wijzen hoe  de werkwijze aangepast moet worden, wil de overeenkomst niet als dienstbetrekking aangemerkt worden.

Voor degene die voor het jaar 2016 nog  een VAR verklaring hebben aangevraagd geldt dat deze VAR verklaring tot de beoogde ingangsdatum, derhalve 1 april 2016,  haar werking zal hebben.  De datum van 1 april is overigens een streefdatum. Het  is niet uitgesloten dat de ingangsdatum nog verder opschuift.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits  dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 20 oktober 2015 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Staatssecretaris Wiebes wil afschaffing VAR uitstellen  tot 1 april 2016
Delen: