Verhuisboedelvrijstelling en normale verblijfplaats

Als iemand vanuit een niet EU lidstaat naar Nederland emigreert, dan geldt als hoofdregel dat invoerrechten betaald moeten worden voor de diverse goederen die iemand meeneemt. Het kan dan gaan om invoerrechten op auto, kostbare inventaris, sieraden etc. Er geldt echter een verhuisboedelvrijstelling, waardoor geen invoerrechten verschuldigd hoeven te zijn. Recent kwam deze vrijstelling aan de orde in een procedure voor de Hoge Raad. Het betrof iemand die in Qatar woonde en werkte, maar tegelijkertijd woonde zijn gezin en familie in Nederland. Hij kwam ook geregeld in Nederland. Toen hij vervolgens vanuit Qatar zijn inboedel meenam naar Nederland, deed hij een beroep op de verhuisboedelvrijstelling. De inspecteur weigerde die omdat, naar het oordeel van de inspecteur, geen sprake was van een verhuizing.

Volgens de inspecteur woonde de man gewoon in Nederland. Om voor de verhuisboedelvrijstelling in aanmerking te komen, is van belang dat het hoofdverblijf wordt verplaatst. De Hoge Raad heeft thans het Europese Hof van Justitie gevraagd om een oordeel. Met name van belang is of iemand tegelijkertijd twee hoofdverblijven kan hebben, een in Nederland en een, zoals in dit geval, in Qatar. Volgens de Hoge Raad zou dat binnen de geldende Europese regelgeving mogelijk kunnen zijn en in dat geval zou vrijstelling wel van toepassing kunnen zijn. Het is thans derhalve afwachten hoe het Europese Hof gaat oordelen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Verhuisboedelvrijstelling en normale verblijfplaats
Delen: