Verruiming van verhoogde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

In 2014 kan tot € 100.000 belastingvrij worden geschonken voor de aanschaf van een woning. De woning moest daartoe eigenlijk in 2014 zijn aangeschaft. Nu het einde van deze faciliteit in zicht komt, is een verruiming bekend gemaakt voor woningen in aanbouw. Voorwaarden daarbij zijn dat de woning in aanbouw kwalificeert als ‘eigen woning’ voor de inkomstenbelasting; 10% van het geschonken bedrag is uiterlijk op 31 december 2014 besteed aan de verwerving van de eigendom van de bouwgrond/recht van erfpacht/ recht van opstal/ appartementsrecht; Eigendom van de bouwgrond is uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte geleverd; het nog niet bestede bedrag van de schenking wordt in 2015 besteed aan de eerstvolgende bouwtermijnen (die in 2015 vervallen).

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Verruiming van verhoogde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw
Delen: